Ida 2004 – Innhold

Innholdsregister for historielagets årbok – Ida 2004

Grenseland i krig og fred
Frits Køhn: En unggutts erindringer fra krigens år 1940–45
Aage Johansen: Grensehandelens gullalder på Kornsjø og i Enningdalen
Aage Johansen: Landhandlerier i Idd kommune etter 1945
Arvid Johanson: Margarinkongen på Berg

Mennesker og minner
Brita Løvås: Barndomsminner fra Kornsjø
Erna Moen: Risummyra – barndommens dal
Bjørn Ståhl: Taterbyen på Snarsmon
Barbro Kvaal: Jordskjelvet i 1904

Det organiserte fellesskap
Arvid Johanson: Fra Adolf Dahl til Erik Braadland. Stortingsmenn fra Idd 1918-1969
Jens Bakke: Idd herredsstyre på 1880-tallet
Ellen Grandal: Grendeskolene i Enningdalen
Hans Røed: Skoleforholdene i Tistedalen fra sagbrukstiden til nyere tid
Sigmund Holt: Underofficerskolen paa Fredriksten Fæstning

Arbeidets saga
Oddvar Bjerkeli: Arnold Wiigs armaturfabrikk
Ingar Laurizen: Stenhuggeradelen
Anders Wold: Lars Ende – bygdegeniet fra Enningdalen
Olav Fossdal: Stenhoggeren ved Himmelrikskollen

Storgård og småbruk
Ivar Bjørndal: Store Bjørnstad – en juvel ved Femsjøen
Kjeld Magnussen: Den gamle stua på Løvås
Unni E. B. Nøding: Den gamle lekestuen og postmesterens maleri

Sagn, dikt og historier
Gunnar Vang: Kornsjøvalsen
Astrid Buer Nustad og Petter Hagen: Æljkælven
Sigurd Buer: På elgjakt

I det faglige hjørnet
Mona K. Stang: Helleristninger og bronsealderreligion på Idd
John Solberg og Claes Åkerblom: Truels Johannesen Wiel. En pioner i norsk landbruk
Camilla Sivesind: Slitte sakker og elegante kjoler – men hva hadde de under. Del 1.

Året i laget

De som har skrevet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *