Årsberetning 2004

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2004 bestått av:

Clas Tore Jacobsen, leder
Anne Sætre Jensen, nestleder
Jens Bakke, sekretær
Egil Minge, kasserer
Henny-Ann Eriksen, styremedlem

Astrid Hejer, Hans Stegerød og Bernt Parmer har vært vara-representanter til styret.

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2004 hatt 12 styremøter.

Laget er med i Østfold Historielag, og har vært representert ved årsmøte og tilltsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Anne S. Jensen og Jens Bakke er med i redaksjonene for henholdsvis tidsskriftene ”Runar” og ”Wiwar”. Historielaget er med i ”Stiftelsen Saga husmannsplass”, med Knut Brække som vårt styremedlem. Clas Jacobsen er medlem i prosjektgruppa for videreføring av Økomuseum Grenseland.

Komitéer og utvalg

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Henny-Ann og Kjell Eriksen, Ellen Braatorp Ricardi, Ingebjørg Lindahl, Jens Vold, Inger-Lise og Arne Signebøen, Gerd Rekvin og Henny Heie Larsen. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i år 2004.

Bibliotekkomiteen har bestått av Jens Bakke, Astrid Lie, Steinar Løberg, Jarle Heed, Rolf Arild Engebretsen, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding. Komiteen har ansvaret for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Slektsgranskerne, huskomiteen og styringsgruppa for restaurering av forpakterboligen har utarbeidet egne årsberetninger.

Årets aktiviteter, foredrag, utstillinger, turer med mer

 • Svenskehandelens gullalder på Kornsjø og i Enningdalen var tema for Aage Johansen 5. februar. Det ble fullsatte stuer på Gamle Prestebakke og mange hadde minner fra grensehandelen på 50-, 60- og 70-tallet.
 • Årsmøtet ble avholdt på Gamle Prestebakke 26. februar. Roger Prang kåserte om den skrivende sogneprest Krag og var lokale krigshistorie.
 • Thor Sørlie fortalte om geologien på Idd 25. mars, og vi fikk lære om pegmatitter og andre spennende mineraler.
 • Grendeskolene i Enningdalen var tema 29. april. Ellen Grandal redegjorde for et 70-tall frammøtte, og Sigurd Buer, Knut Brække, Odd berg, Marit Bakke og Nunna Løvås supplerte med skoleminner
 • Kirkegårdsdugnad på Idd 12. mai. Ikke mange møtte, men vi gjorde god nytte for oss vi fire som deltok.
 • Vårvandringen gikk til Himmelrikskollen 23. mai. Olav Fossdal, Knut Brække og Arne Signebøen hadde lagt opp en interessant og vakker tur for 76 søndagsvandrere.
 • Tømmerfløting var emnet for Tore Paulsen-Næss 27. mai Etter fløtningen ble det informasjon og diskusjon om framtidig bruk av den nyinnkjøpte Forpakterboligen på Prestebakke.
 • Sankthansfeiring på Gamle Prestebakke har blitt en tradisjon, og det var stort frammøte i hagen 23. juni. Trekkspillkameratene sto for musikken, og bål ble tent ved Kirkestranda.
 • Jernbanens 125-årsjubileum ble feiret på Kornsjø 18. juli. Historielaget utga i den anledning en historikk om jernbaneåpningen og Kornsjø stasjon, skrevet – og tegnet – av Kjeld Magnussen.
 • Veteranbil-løpet ”Den store styrkeprøven” besøkte Gamle Prestebakke 14. august. Tunet ble fylt med en fantastisk samling av veteranbiler fra før 1925 – hevdet å være ”Nord-Europas største rullende museum”.
 • Sensommerstevnet 28. og 29. august var også i år et høydepunkt på Gamle Prestebakke. ”Dans” var årets tema, med utallige opptredener på dansegulvet i haven. Smaalenenes Stildansere, Nolhottarna, Kammer-balletten, Idd danselag, Halden variasjonsdansere, 4H, Prestebakke skole m.fl. bidro med opptredener. Vandreutstillingen ”Riksgrensen følger bekken” fylte stuene, der mange kjente – og mindre kjente – personer ble portrettert. Den nye landhandleriutstillingen i Forpakterboligen trakk mange mennesker. Det gjorde også ovnsbakt brød og nyskrevet musikk, loppemarked og basar, og mange utstillere og håndverkere som deltok.
 • Nytt informasjonsskilt ble avduket på tunet, bekostet av Økomuseum Grenseland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *