Årboka Ida 2020

Kulturbygd i grenseland 2020 ble trykket i 800 eksemplarer og i farger.

Kulturbygd i grenseland 2020 ble trykket i 800 eksemplarer og i farger. Den kom i salg ca. 1. november. Denne utgaven er den 20. i rekken siden den første utgaven kom i 2001. Den inneholder 21 artikler, og like mange skribenter har bidratt. Prisen er den samme som før, 250,- kroner.

I redaksjonskomiteen satt de samme som forrige år: Anne-Brit Bjørk (skribent og korrekturleser), Tor Hafsrød (redaktør), Tom-Eilert Magnussen (foto), Kari Stumberg Omholt (skribent og korrekturleser), John Solberg (skribent og koordinator for redaksjonskomiteen) og Ingrid Solheim (skribent og korrekturleser). Bjørn H. Jensen har også denne gangen hatt ansvaret for utforming og produksjon.

Vi har som mål å holde et godt faglig nivå samtidig som vi ønsker å ha et mest mulig variert innhold. Som et bevis på at vi har lykkes med dette, fikk vi for 2019-utgaven Østfold Historielags bokpris. Den ble på vegne av bokkomiteen mottatt av Kari Stumberg Omholt på Østfold Historielags forsinkede årsmøte høsten 2020 og består av et diplom og 3000,- kroner til laget. For 2020-utgaven har vi også fått mange positive tilbakemeldinger.

På grunn av koronaen kunne vi denne gangen ikke arrangere ertesuppefest for forfattere og andre bidragsytere på Gamle Prestebakke. Derimot var alle invitert til et arrangement i Det Gamle Rådhus der Fredrikstensekstetten underholdt med klassisk musikk, og boka ble presentert. Initiativtakere til denne konserten var Roger Fjeldet og Christer Elnes.

Grunnet den spesielle situasjonen i 2020 prøvde vi oss på litt ekstra markedsføring. Vi sendte ut e-post til alle medlemmene med tilbud om å få levert boka på døra inklusive eldre eksemplarer til tilbudspris. Dette fungerte bra.

Alt redaksjonelt arbeid er kostnadsfritt for laget. Utgiftene som går til produksjon og trykking har steget jevnt og trutt. Men inntektene ved salg og sponsing er fortsatt høyere og gir laget et godt overskudd. Imidlertid må vi vurdere å bytte til et billigere trykkeri, og/eller sette opp utsalgsprisen på boka for 2021. Dette vil i så fall bli forelagt styret.

Ansvarlig for kontakt med sponsorene er for øvrig Kåre Gribsrød og John Solberg. Ulf Vidar Larsen har hatt ansvaret for distribusjon til bokhandlere og andre utsalgssteder.

På bakgrunn av at salget har gått bra, og at vi trykte 200 færre eksemplarer enn året før, er restopplaget for 2020-utgaven minimalt.

Tor Hafsrød
Redaktør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *