Årsrapport fra ryddegruppa 2020

Ryddegruppa har bestått av følgende personer: Sigmund Eriksen, Trygve Gjessing, Ingar Larsen, Ulf Vidar Larsen, Ib Lunde, Viggo Løvås, Tommy Svendsen, Rolf Erik Torgersen, Henning Jørgensen, Svein Norheim og Øivind Bigum.

Vi må si oss fornøyd med året tross pandemien. Det var ikke dugnad i mars, april og deler av mai, men så ble savnet for stort og vi begynte med oppdelte grupper. Vi vurderte at to og to eller tre og tre kunne jobbe sammen, og at det var innenfor reglementet. Det medførte at effektiviteten økte. Det som var planlagt i 2020, ble ferdig innen vi tok sommerferie. Så når vi ser hele året under ett oppnådde vi ca. 650 dugnadstimer.

Hovedoppgavene har vært:

  1. Bygging av hoggeskuret i Monolittbruddet.
  2. Rydding, merking/skilting og kloppbygging på Olavsleden fra Vammen i sør til Brækka grustak samt oppføring av rasteplasser.
  3. Ryddet sti fra Rønnlia til Svenskegravene, Paulsbo Skole, plassen Elvebakke på Berby, Brenneritomta på Berby og Gamle Mølla på Berby.
  4. Tilsyn med turstiene vi har påtatt oss ansvaret for; Bergstien, Karl XIIs vei, Olavsleden og Ystehedeneset med Skriverøa, ca. 100 km i alt

I forbindelse med vedlikehold av turstinettet har vi mottatt kr 60 000,- i såkalte «Ulvepenger» (Statlige midler) som har blitt bevilget og utbetalt gjennom Halden Kommune. Pengene skal gå til vedlikehold på turstiene/vandringsledene, klopper og informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *