Monolittbruddet (prosjekt)

Monolittbrudd-prosjektet påtok seg å forestå etablering av et hoggeskur i Monolittbruddet.

Til dette formål ble det fra Sparebankstiftelsen DNB stillet kr 50 000,- til disposisjon. Fra Sparebank1stiftelsen i Halden og fra Berg Sparebank ble det stillet kr 75 000,- fra hver av dem til dette formål. Det gjensto også å ferdigstillelse den nederste del av veien, supplere skilt planen og rydde og utbedre en større del av arealet til parkeringsplass.

Dugnadsgjengen med noe støtte, har i løpet av høsten 2020 satt opp hoggeskuret og laget benkebord slik at det er plass til en skoleklasse under tak. I den siste «båsen» er det klart for innsetting av stenhogger utstyr, slik at den kan fremstå som arbeidsplassen for en stenhogger.

Grunneier Glen Bergstrøm har avsluttet rehabiliteringen av den nederste delen av veien. Den er nå av en slik kvalitet at funksjonshemmede kan ta seg ned i Monolittbruddet. Øverst er veien sperret med en bom som kan åpnes, og dermed kan kjøretøy ta seg ned til bruddet ved behov.

Det som da står igjen, er etablering av en orienteringstavle ved innkjøringen til parkeringsplassen og en videre rydding og opparbeidelse av ytterligere parkeringsareal. Økonomien vil avgjøre omfanget av dette arbeide som kan utføres våren 2021.

Når historielaget nå avslutter de planlagte arbeidene med Monolittbruddet, blir besøksstedet en del av Økomuseum Grenselands «portefølje» av besøksmål i grenseområdet (Strömstad, Tanum, Dals Ed og Halden kommuner). Se www.okomuseum-grenseland.org

Arne Omholt, prosjektleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *