Bokpris til Ida

Nok en gang har historielaget blitt hedret for sin årbok Bokpris for 2019 ble tildelt Idd og Enningdalen Historielag sin årbok, Ida Kulturbygd i grenseland, med redaktør Tor Hafsrød. Brit Haugbro overrakte prisen...

Velkommen til vandring

Søndag 30. august inviterer Idd og Enningdalen Historielag til: Vandring i historiens fotspor på BBakke og Liholt.  På Bakke og Liholt finner vi interessant gårdshistorie, krigshistorie og ikke minst minner fra granittindustriens...