Kurs i 2015

Gjennomførte kurs i 2015 I perioden februar til mai i 2015 ble kurset Geologi og landformutvikling gjennomført. Kurset skulle gi grunnlag for forståelse av utformingen av kulturlandskapet i Østfold med vekt på...