Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag – Innkalling til årsmøte på Gamle Prestebakke torsdag 27. februar 2014 kl. 19.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Årsberetninger. Komiteenes beretninger kan leses på vår nettside idd.no og deles ut på årsmøtet.
  4. Valg. Se valgkomiteens innstilling
  5. Godtgjørelse til tillitsvalgte,
  6. Fastsettelse av kontingenten. Styret foreslår uendret kontingent på kr 150 for enkeltmedlem og kr 250 for par.
  7. Arbeidsplan
  8. Innkomne forslag: Endring av ”§ 5 Årsmøtet” i Idd og Enningdalen´s Vedtekter,

Kaffe og kaker serveres, og vi håper mange medlemmer vil komme!

Hilsen Styret 

Årsberetninger

Styrets beretning
Huskomiteen
Slektsgranskergruppa
Gruppa for registrering av kulturminner
Fotogruppa
Stasjonskomiteen
Idd.no
Plansjegruppa
Arrangementskomiteen
Årbokkomiteen
Stevnekomiteen
Bakerlauget.
Registreringsgruppa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *