idd.no i året som gikk (2013)

Historielagets nettsider har vært i kontinuerlig drift gjennom 2013.

Gjennom nettsidene ønsker vi å presentere lagets liv og virke. Her publiseres nyhetsartikler om lagets aktiviteter gjennom året. Lagets mange grupper presenteres med fyldig informasjon. Nettsidene er i tillegg et viktig forum for å presentere noe av bygdas rikholdige historie.

Statistikken for 2013 viser at sidene er bra besøkt. Totalt har vi hatt 11 791 besøk med 55 240 sidevisninger. I gjennomsnitt har hver besøkende vært innom 4,68 sider og bruker 4 minutter og 45 sekunder på idd.no. Antall besøk gikk noe ned fra 2012, men de som er innom besøker flere av våre sider og bruker lengre tid på idd.no enn i 2012. Disse tallene har derfor en pen økning.

Som tidligere er det sidene for fotogalleri, gårder/steder og slektshistoriske søk som topper statistikken.  En nykommer i 2013 var galleri for skoleplansjer. Lagets plansjekomité registrerer og avfotograferer gamle skoleplansjer fra skolene i Halden. Dette materiale gjøres nå tilgjengelig via idd.no og foreløpig statistikk viser gode besøkstall. Til nå er plansjene fra tre skoler tilgjengelige – Iddevang, Asak og Prestebakke.

I 2013 ble idd.no åpnet for redigering fra flere brukere. Nettredaktøren har holdt kurs for styre og komitéledere slik at disse kan publisere og redigere innhold på idd.no og facebook – uten å være avhengig av nettredaktør.

Det ble produsert 53 nyhetsartikler i 2013. Øvrige sider ble holdt oppdatert. Nettsidene genererer nye medlemmer og salg av diverse publikasjoner.

Historielaget er på «Sosiale medier» via Facebook. Her får vi stadig flere følgere og antallet var ved nyttår ca. 450. Facebook er en god plattform for kommunikasjon med publikum. Her kan vi legge ut aktuell informasjon, etterlysninger, bilder o.l. Aktiviteten på Facebook skaper liv og røre rundt historielaget. Vår Facebook-profil genererer også trafikk til våre egne nettsider. Mange finner idd.no via Facebook!

Våre nettsider og Facebook-profil vil være under kontinuerlig utvikling også i 2014. Sidene skal holdes oppdatert med lagets liv og virke. Nettredaktør er alltid takknemlig for hjelp. Har du noe å bidra med? Bilder, informasjon, nyheter etc. Nøl ikke med å sende en e-post!

Oslo, 13. januar 2014
Anders Samuelsen, nettredaktør – idd.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *