Huskomiteens årsrapport for 2013

I 2013 bestod HK av: Steinar Løberg, Arild Svendsen, Anne Kristin Sætre Jensen, Hans Kristian Mjølnerød, Ragnhild Løberg, Jon Jørstad, Jon Hordnes, Hilde Gløckner, Kai Hov, Gerd Kvaale, Ole Jacob Stensvik, Kjell Eriksen. Etter eget ønske fratrådte etter hvert Gerd Kvaale og ble avløst av Hege Wold Jensen. På høsten ble HK også utvidet med May-Britt og Stein Johansen og Jan Gunnar Opsahl.

Første møte var 29. januar – Med befaring i verkstedet som nå historielaget disponerte selv og med planlegging av sesongen. På vårdugnaden 9. mars ble indretjeneste / rengjøring utført i hovedhuset og Annestuas 2. etasje og verkstedet ryddet. Selve sesongen med dugnader tirsdag og torsdag startet 23. april og ble avsluttet med vinterdugnaden lørdag 9. november.

Det største arbeidet i 2013 var å oppgradere verkstedsbygningen (tidligere ”Grisehuset”). Det skulle i hovedsak romme mekanisk verksted (til reperasjoner etc.), snekkerverkstedet (for bl.a. restaurering av vinduer, kurs o.l.) malerbu, lager. Kai Hov ble utnevnt til oververksmester.

Fra Folkets Hus på Hov hadde historielaget ”arvet” Gunvor Olsens steinhoggersamling inventar). På grunnlag av denne samlingen, supplert med vår egen samling på Stabburet, besluttet Styret å opprette et steinhoggermuseum i en del av verkstedet. Dette lokalet ble panelt og innredet av Jon Stumberg og Nils Nilsen til Sensommerstevnet og forsynt med utstillinger. Da var også området utenfor oppfylt og et hoggerskur oppført der av brødrene Johanssen. Nytt elektrisk anlegg ble installert av Wiig Elektro. Malerarbeidet ble utført av Jan Gunnar Opsahl. Til steinhoggermøtet 17.okt. var også fremvisningsutstyr på plass, og foran et stort publikum ble steinhoggermuseet offisielt åpnet av Kjell Hagen på vegne av Sparebank – stiftelsen Halden som hadde gitt kr. 150 000 til dette.

Innen årets utgang var også snekkerverkstedet panelt.

To sider av Hovedbygningen og hele Annestua ble malt dette år – nå med linoljemaling anbefalt og innkjøpt fra malermester Studsrud på Ørje.

Som før utførte medlemmene av HK mye godt arbeid i forbindelse med sensommerstevnet. Loppemarkedet i Redskapshuset fremstod denne gang i bedre belysning takket være nytt elektrisk opplegg.

I 2013 ble smia på Holmberg tilbudt historielaget av Inger Lisbeth Bjerge, og søknad om støtte til prosjektet ”å redde og gjenreise ei smie fra distriktet” ble sendt Fylkeskonservatoren. Av E.R. Grimsrud ble historielaget tilbudt materialer fra ei anleggssmie fra Ystehede som vil bli brukt til supplering.

På Gamle Prestebakke ble dette år flere vedaksjoner utført. Rolf Arild Engebretsen har som før besørget det meste av vedfyring og gressklipping som nå også innbefatter stasjonsområdet. HK har administrert utleie av lokalene i både Hovedhuset og Annestua.

I 2013 har vi anskaffet en ny sittegressklipper (Stiga) og en bilhenger (Gaupen).

Huskomiteen kan være tilfreds med vel utført arbeid i 2013. Vi vil for øvrig takke alle som i 2013 har gjort en innsats for historielaget – og alle som har gitt en gave til historielaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *