Årsberetning 2003

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2003 STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i 2003 bestått av: Clas Tore Jacobsen, lederAnne Sætre Jensen, nestlederJens Bakke, sekretærEgil Minge, kassererHenny-Ann Eriksen, styremedlem...

Årsberetning 2002

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2002 STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i år 2002 hatt følgende sammensetning: Bjarne Andersen, lederClas Tore Jacobsen, nestlederJens Bakke, sekretærEgil Minge, kassererHenny-Ann Eriksen,...

Årsberetning 2000

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2000 STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i år 2000 hatt følgende sammensetning: Bjarne Andersen, leder Clas Tore Jacobsen, nestleder Jens Bakke, sekretær Egil...

Årsberetning 1999

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 1999 STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i 1999 hatt følgende sammensetning: Bjarne Andersen, lederKnut Brække, nestlederJens Bakke, sekretærEgil Minge, kassererHenny-Ann Eriksen, styremedlem Hans...

Årsberetning 1998

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – BERETNING OM ÅRET 1998 Idd og Enningdalen Historielag innledet 1998 med å bli huseier. 1. januar overtok historielaget «Gamle Prestebakke», den tidligere hoved¬bygningen på Prestebakke gård. Dette...