Årsberetning 1999

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 1999

STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i 1999 hatt følgende sammensetning:

Bjarne Andersen, leder
Knut Brække, nestleder
Jens Bakke, sekretær
Egil Minge, kasserer
Henny-Ann Eriksen, styremedlem

Hans Stegerød, Ellen Ricardi og Knut Golden har vært styrets varamedlemmer.

Styret har i 1999 hatt 11 styremøter. Laget har vært representert ved tillitsmannsmøte og årsmøte i Østfold Historielag. Bjarne Andersen ble i 1999 styremedlem i Østfold Historielag. Laget har vært representert ved stenhoggerseminar i Krokstrand og kilderegistreringsseminar i Strømstad.

MØTER OG UTSTILLINGER

Årsmøtet ble avholdt 18. februar med 50 medlemmer tilstede. Stemningen var god, ikke minst fordi vi åtte dager tidligere hadde slettet all gjeld på Gamle Prestebakke.

15. april var det møte i Svenskestua. Egil Minge viste lysbildeseriene «Ett år i Naturen» og «Fotografiet som historieforteller». 40 personer trosset vårens siste snøstorm.

12. og 13 juni gikk årets Berbydager av stabelen. Svein og Kari Norheim sto for utstillingen i det gamle grisehuset på Berby, med skogen som tema. På Gamle Prestebakke var Jan Petter Bratsbergs store oljemalerier hovedattraksjonen, og stuene fyltes med gaupe, bjørn og ulveflokker. Jørn Bøhmer Olsen stilte ut fotografier i Prinsestua. I gangkammerset sto Stein Gjerløw for slektforskerservice, og på bua var det utstilling av film og gjenstander i forbindelse med jakt og skogbruk. På butrevet var knivklubben og Bakkes våpen. Henny-Ann Eriksen & co sørget for servering av rømmegrøt og rabarbrasuppe (med rabarbra fra Prestebakkes hage). Både utstillere, publikum og presse var strålende fornøyd.

4. november fortalte Kjeld Magnussen om våre gamle skanser. Godt over hundre mennesker møtte fram på Gamle Prestebakke etter vandringen ved Ende, og Kjeld måtte holde foredraget to ganger for å tilfredsstille den store mengden interesserte.

17. november benket nærmere et halvt hundre mennesker seg i Svenskestua for å se Birgitta Næss vise lysbilder fra den norske UNESCO-komiteens reise til Ghana, en reise som hadde foregått i den dansk-norske slavehandelens kjølvann.

9. desember ble dørene åpnet til førjulsgilde på Gamle Prestebakke. Bordene var duket med hvit damask, og fra juletrærne strålte det levende lys. På kjøkkenet bugnet det av lekker mat; det var skinker og steker, laks og ørret, eggerøre, posteier, sild og salater av alle slag, besørget av Linnea Smedsrød og de øvrige i arrangementskomiteen. Etter 90 påmeldte hadde de måttet sette stopp, selv om mange flere ønsket å delta. Underholdningen ble besørget av Prestebakkes nydannede visegruppe. Årets festlige høydepunkt!

UTFLUKTER

30. mai var Olav Fossdal fører for 151 vandrere til «Taterbyen» på svensk side av riksgrensa ved Eigdesjøen. Derfra gikk turen i strålende solskinn forbi Vammen til restene av Wilhelm «Skøjerns» boplass midt i grensegata, med hytta på svensk side, og skjul og utedo i Norge.

8. august fyltes Idd kirke av tilhørere til Sven G. Eliassen kåseri om Iddeslettas 3000-årige historie. Etter kirkebesøket inntok noen titalls søndagsturister lunsjen på Stumberg, der store trekroner dannet et beskyttende tak mot lette sommerbyger.

17. september var det kuling i kastene og pøsende regn, hvilket ikke hindret drøyt 50 mennesker fra å bli med Odd Finholt på vandring i fjella ved Iddefjorden. Frammøte ved Rødhella, deretter den gamle Iddeveien gjennom Holt-kroken, forbi Liholttjern og langs den gamle jernbanetraseen ned til fjorden igjen.

7. november la vi ut på vandring til Engene skanse ved Glenne, hvor vi ble hilst velkommen av geværsalver fra Fredriksten artillerikompani. 120 personer klatret opp bratte fjellsider for å finne en flott skanse med en dunkel historie. Skansen står opptegnet på et kart fra 1805, ellers vet vi svært lite om den. Fra «Festningen» gikk turen til husmannsplassen Lia under Ende, hvor husmannsplass-gruppa monterte skilt og Sigurd Buer informerte om arbeidet. Jens Bakke fortalte om Tomte-Elias ugjerninger og halshogging i 1861. Fra skafottet ble kursen lagt til Henny-Ann Eriksens ertesuppe og Kjeld Magnussens foredrag på Gamle Prestebakke.

MERKING AV HUSMANNSPLASSER

Ruth og Sigurd Buer, Hans Stegerød, Thorstein Holm, Odd Kobbelund og Jens Vold har i løpet av året merket mange husmannsplasser. Så langt har 77 plasser fått sitt infirmasjonsskilt, og dermed er Enningdalen snart ferdig dekket.

BIBLIOTEKET PÅ GAMLE PRESTEBAKKE

Arbeidet med biblioteket har pågått i hele 1999. Det har vært befaringer med kultursjef, biblioteksjef og antikvariske myndigheter, hundrevis av dugnadstimer, – og endeløse purrerunder for å få utbetalt lovede tilskudd. Men så har det også blitt flotte rom! Offisiell åpning blir den 1. mars år 2000.

INTERREG

Gjennom hele 1999 har vi sammen med Töftedals Hembygds- och Samhällsförening arbeidet for å få til et interregprosjekt. Vi ble til slutt innvilget 100.000 kroner, som ble fordelt med 17.000 kr til Töftedal og 83.000 kr til oss. For disse midlene har vi kjøpt to gode datamaskiner, en A4 laserskriver, en A5 fargeskriver, skanner, kopimaskin, GPS, framviserlerret, papirkutter og heftemaskin. I tillegg er det avsatt midler til alarmanlegg.

GAVER OG TILSKUDD

Boka om Idd el-verk er gitt av Terje Jensen, boka «Gränsmöten» er gitt av Økomuseum Grenseland, Gjensidige har gitt oss sin jubileumsbok, bok om Østfolds fergesteder er gitt av Veivesenet. Boka om bruvakta ved Prestebakke i 1943 er trykt opp gratis av Frits Køhn, mens Odd Finholt har trykt opp Nenne Larsens registreringen av forsvarsverk i Halden. En fin, gammel sofa er gitt av Nils Bollerød, samt en hel del forskjellig til Gamle Prestebakke, som lampetter og lysestaker fra forskjellige givere. Bilder og fotografier fra Rigmor Solvang, Egil Torgersen, Ole Stenseth og Kjeld Magnussen.

Historielaget har i 1999 mottatt 40.000 kr fra Norsk kulturråd. Fylkeskonservatoren har bevilget 20.000 kr og Fortidsminneforeningen i Østfold 5.000 kr til restaurering av vinduer (ikke utbetalt i 1999). Kommunen har utbetalt 90.000 kr til istandsetting av biblioteket. Kommunen har bevilget 10.000 kr til kulturarangementer i 1999 (utbetales i år 2000). Lokal Agenda 21 har bevilget 3.000 kr i prosjektmidler. Historielaget har kjøpt 2 andeler á 500 kr i D/S Prøven.

DIVERSE PROSJEKTER

Historielagets arkivskap er flyttet fra samfunnshuskjelleren til Gamle Prestebakke. Stein Gjerløw og Odd Bergerud har gravd fram tuftene etter «Bua» til «Bufader’n» Iver B. Moe, mannen som grunnla byen Poulsbo i USA. Mer om dette i året som kommer.

Pr. 31.12.1999 hadde Idd og Enningdalen Historielag 292 medlemmer. I løpet av året har laget fått 64 nye medlemmer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *