Årsberetning 1998

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – BERETNING OM ÅRET 1998

Idd og Enningdalen Historielag innledet 1998 med å bli huseier. 1. januar overtok historielaget «Gamle Prestebakke», den tidligere hoved¬bygningen på Prestebakke gård. Dette huset har vært midt-punktet for aktiviteten i historielaget gjennom 1998. Tun og stabbur kan også nyttes av historielaget, da det er inngått en gratis leieavtale.

3. mars ble årsmøtet innledet med en rask befaring på Gamle Prestebakke, før de 33 frammøtte beveget seg til varmen i samfunns¬husets peisestue. Valgkomiteen hadde ikke funnet noen lederkandidat. Det nyvalgte styret konstituerte derfor seg selv i styremøte 16. mars. Leder ble Bjarne Andersen, nestleder Knut Brække, kasserer Henny-Ann Eriksen, publikasjonsansvarlig Ellen Braatorp Ricardi og sekretær Jens Bakke. Hans Stegerød, Rita Idland Eriksen og Knut Golden har vært styrets varamedlemmer.

16. april ble Gamle Prestebakke tatt i bruk som møtelokale. 55 personer benket seg i Svenskestua for å høre Ole Rømer Sandberg fortelle om stil og arkitektur fra Europa til Prestebakke. Både huset og den nytilsatte museumsdirektøren innfridde forventningene.

24. mai la et hundretall vandrere ut over Kobbelundfjellet mot Setreskogen. Odd Kobbelund viste vei til Husmannssten’ og Stompe¬sten’, Jettedørene og Brureberget, før Hans Stegerød tok de ivrigste – og det var de fleste – videre til plassen Høljen. En flott tur, der tåka ga stemning til legender om sterke jetter og et uværsrammet brudefølge.

13. og 14. juni gikk årets Berbydager av stabelen. I det gamle husmorskolekjøkkenet stilte lagets godt voksne skolejenter opp med drakter og oppskrifter som i Alette Goldens tid, alt under myndig oppsyn av husstellærer Birgitta Næss.
– I grisehuset møtte Thorstein Holm med nyfanget ål til Kari og Svein Norheims utstilling om jakt, fangst og fiske – ifølge Halden Arbeiderblad «den mest forseggjorte utstillingen hittil i Berbydagenes historie».
– På Gamle Prestebakke sto Ragnhild og Steinar Løberg ansvarlige for kunstutstilling med Helge B. Skånlund og Haldens egen Gruppe 10. Stein Gjerløw satt ved kirkebøkene i gangkammerset og hjalp våre besøkende med å finne bortkomne forfedre. Både Berby og Prestebakke var godt besøkt – især på søndag. Skånlund solgte mange akvareller og historielaget mye rømmegrøt.

28. juni la historielaget sommerturen til Aremark. Først til gudstjeneste i Aremark kirke, dernest til kirkekaffe i den gamle preste-gården. Karsten Johannessen og Benedicte Bakken viste omkring i hus og have, før 34 regnvåte turister avsluttet dagen på Arebekken bygde¬tun.

4. juli feiret vi klokkeren på Idd, Ole Svendsen Bakke, og 100-årsjubileet for bautaen på Kirkebøen. Vår vert Knut Brække fortalte fra kampene i 1716, Bremer Moe leste fra den danske forfatter Carit Etlars bok «Bjørneæt», og Bygdeungdomslagets Marianne Bekkevold la på krans og fortalte om ungdomslaget og bautaens historie. Nina Kristiansen spilte fanfarer og skytterlaget salutterte. De 77 frammøtte kunne så innta kaffe og kaker mellom nyss utsprungne roser i haven på Kirkebøen.

30. august la vi igjen ut på vandring, denne gangen med Idd prestegård som utgangspunkt. Prestegården skal selges, og Tom Magnussen fortalte og viste rundt i de store, tomme stuene. Deretter var Bjørn Bakke veiviser for 120 vandrere over Ystehede mot Skriver¬øya. Vi vandret mellom stenbrudd og helleristninger, forbi AT-leiren fra 2. verdenskrig, kanonstillingen fra Karl 12.s dager og bronsealderrøyser med fritt utsyn over Iddefjorden.

22. september var Vidar Tønnessen på Gamle Prestebakke og viste datamaskinens fortreffelighet for slektsgranskeren. Et halvt hundre tilskuere fikk demonstrert det svenske dataprogrammet Dis¬gen. Knut E. Hamres nyutgivelse av «Folketellingen Idd 1801» ble lansert og vakte stor interesse.

27. september besøkte vi nabobygda Töftedal. Den syngende familien Holmqvist tok i mot med flerstemt jazz i Töftedals kirke. Dick Bryngelsson fortalte bygdehistorien og bød til smörgåsbord i Socken¬stugan. Like bak lå skolen, nylig overtatt av Hembygds- och Samhälls¬föreningen. Her får töftedalingene skolemuseum, «friskis och svettis» og badstu hver fredag.

8. november ble det invitert til høstmarked på Gamle Preste-bakke, og huset fyltes av lokale kremmere, kunstnere og håndtverkere. De mange besøkende storkoste seg med Walther Hansens nøkkel-harpespill, Kirsten Karlsens ertesuppe og Linnea Smedsrøds flatbrød.

12. november kom nær 70 personer for å høre Erik Rudeng fortelle om forlagsbokhandler William Nygaard og hans forhold til grensetraktene. Direktøren ved Norsk Folkemuseum hadde med seg et vell av lysbilder fra forlagsbokhandlerens eget album. De fleste motivene var fra Halden og Rishaugen – og fra historielagets hus på Prestebakke. Ett av årets høydepunkter!

4. desember avsluttet historielaget året med førjulsmøte i det gamle kjøkkenet på Berby herregård. Møtet var i pakt med de beste historielagstradisjoner, med god mat og drikke, og allsang ledet av Rolf Arild Engebretsen og Stein Gjerløws husorkester. Gudbrand Mellbye, Aremarks legendariske lensmann, kåserte om sine opp¬levelser fra jule-feiring i Fredrikstad hjelpefengsel 1942, Grini 1943 og arbeidsleiren på Fornebu 1944. Inger Marit Almankås ga oss en forsmak på Den praktiske Jenteskoles tilstundende 100-årsjubileum.

Arbeidet med å merke husmannsplasser fortsatte i 1998. Med hjelp av båt, bil, traktor og apostlenes hester har Ruth og Sigurd Buer, Hans Stegerød, Thorstein Holm, Odd Kobbelund og Jens Vold funnet fram til 31 «nye» husmannsplasser, som alle har fått sine behørige infor¬masjonsskilt.

Idd og Enningdalen Historielag har i løpet av 1998 utgitt en infor¬masjonsbrosjyre om Gamle Prestebakke. Historielaget har utgitt fire av Helge B. Skånlunds strektegninger samt Ola Øgar Svendsens akvarell som postkort.

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 1998 hatt 9 møter. Laget har deltatt ved årsmøte og tillitsmannsmøte i Østfold Historielag. Et interreg-prosjekt der historielaget var involvert i kartfesting av lokale kulturminner er ulykkeligvis havnet i rettsalen. Historielaget har vært representert i et utvalg for å gjenopprette Prestebakke biblio¬tek – et arbeid som lyktes, da Halden kommunes hovedutvalg for idrett og kultur i møte på Gamle Prestebakke 9. juni 1998 enstemmig besluttet å gjen¬opprette Prestebakke bibliotek på Gamle Prestebakke. Mere om dette og andre huslige sysler står å lese i huskomiteens årsrapport.

Pr 31.12. 1998 hadde Idd og Enningdalen Historielag 228 medlemmer. I Iøpet av 1998 har laget fått 85 nye medlemmer.

Buer, 30. januar 1999
Jens Bakke
sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *