Årsberetning 2000

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2000

STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i år 2000 hatt følgende sammensetning:

Bjarne Andersen, leder

Clas Tore Jacobsen, nestleder

Jens Bakke, sekretær

Egil Minge, kasserer

Henny-Ann Eriksen, styremedlem

Knut Golden, Ellen Braatorp Ricardi og Hans Stegerød har vært vararepresentanter til styret.

Styret har i 2000 hatt 12 styremøter. Laget har vært representert ved flere møter og seminarer i regi av Østfold Historielag og Økomuseum grensenland. Bjarne Andersen har i dessuten vært styremedlem i Østfold Historielag.

KOMITEER OG UTVALG.

Det ble i 2000 satt ned flere nye komiteer:

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Kjell Eriksen, Marit Bokerød Hansen, Astrid Lie, Ellen Braatorp Ricardi og Rigmor Solvang. Med  gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementene i år 2000.

Fotokomiteen, bestående av Olav Fossdal, Clas Tore Jacobsen, Egil Minge og Egil Torgersen er opprettet for å fastlegge rutiner for innsamling av gamle fotografier.

Bibliotekkomiteen, beståendede av Jens Bakke, Astrid Lie, Steinar Løberg, Jarle Heed, Rolf Arild Engebretsen, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding (lønnet bibliotekar) har hatt ansvaret for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Slektsgranskerkomiteen og huskomiteen har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS MØTER, FOREDRAG, UTSTILLINGER, KONSERTER , TURER MED MER 

 • Kulturminnevernets vekkelsespredikant Svein Skahjem lokket 65 personer til Gamle Prestebakke den 9. februar. Anne-Ma Jenssen sørget for musikken. Møtet var arrangert i samarbeid  med Bygdekvinnelaget.
 • Årsmøtet ble avholdt 9. februar med 45 medlemmer tilstede.
 • Det var slektsgranskertreff den 6. april, med Stein Gjerløw som kåsør og veiviser i mikrofilmenes landskap.
 • Elever fra reklamelinja på Glemmen videregående skole gjestet Gamle Prestebakke den 14. april. De presenterte forskjellige layoutforslag til boka ”Stasjonsstedet”, ei bok med handling fra Aspedammen.
 • Samme kveld ble Svenskestua duket til visekveld i samarbeid med Viseklubben SørØst. Trubadur Vidar Haslie sang for og med de 70 sangglade.
 • Wennersberg ungdomskor kom fra Skövde til Prestebakke 28. april. Mangelfull PR førte sørgelig få til konserten i kirken. Desto høyere ble stemningen på Gamle Prestebakke etterpå, hvor Ellen Ricardi & co sørget for bevertningen for  et fremragende ungdomskor.
 • Byen Poulsbo i USA var tema for Fredrik Idebøens lysbildekåseri på Gamle Prestebakke 2 mai. 50 personer møtte fram for å bli bedre kjent med vår ”egen” by i det norske Amerika.
 • Kornsjødagene var i år 20. og 21. mai. Med base i den gamle stasjonsbygningen deltok historielaget med slektsgransking og matservering.
 • Svenskegravene ved Gjeddelund var målet for vandringen 4. juni. Kristen Berg og Thor Dybevig stilte med busser på første etappe. Rolf Arild Engebretsen, Birgitta Næss, Thorstein Holm, Jens Bakke og Ivar Kivedahl var historiefortellere under vandringens gang, mens viseklubben SørØst sørget for musikk ved Elgsjøens bredder. 130 personer deltok på vandringen, heriblant etterkommere av soldaten Magnus Ehn som falt i 1808.
 • Berbydagene var 10. og 11. juni, og i år var det godt vær! Halden historiske Samlinger ved Kari og Svein Norheim laget i stand en godt besøkt tollutstilling i det gamle Grisehuset.
 • Minnestenen over Iver B. Moe, mannen som grunnla byen ”Poulsbo”, kunne avdukes 13. august. Bjarne Andersen og Stein Gjerløw har stått for oppføringen av monumentet, som ble avduket med salutt, historikk, sang, dans og urframførelse av Ulf Rogstads ”Iver Moes Reinlender”. Etterpå var det hageselskap på Gamle Prestebakke. 23. august kom representantene for Sons of Norway i Poulsbo. På nytt stilte viseklubben SørØst opp, og Mrs og Mr Swenson svinget seg til reinlenderen så støvføyken sto utover Butomta.
 • Gjennoppbygging av husmannsplassen Saga var tema for Bjørn Ståhls omvisning ved Elgåfossen 24. august. Leif Ryan stilte opp med fele og ”Polska på Flekk”, og resiterte Svante Söders dikt.
 • På medlemsmøtet 30. august ble det enighet om at historielaget skulle delta i en stiftelse med målsetting  å gjennoppføre husmannsplassen Saga.
 • Det kom tallrike besøkende til Sensommerstevnet på Gamle Prestebakke  9. og 10. september. Så hadde vi også mye å by på: Salg av malerier, akvareller og allehånde lokale produkter, trekkspillkammeratene spilte og  Walther Hansen og Lennart Renström bød på nøkkelharpespill, det var tjærebrenning, hovslaging, sadelsøm, halmfletting, spinning, utstillinger fra knivklubben, salutt fra foreningen Prestebakke 1808, foredrag ved militærhistoriker Bjørn Murud, og jernbanehistorikk ved Kari Norheim, gudstjeneste med sang og historie, osv…
 • ”Fra Pina sag til Høvik Lys” var tittelen på Ivar Bjørdals foredrag på Gamle Prestebakke 28. september. Ca. 45 personer møtte fram for å høre om vår lokale industrihistorie.
 • Den sentrale Iddesletta utgjorde geografien under høstvandringen 1. oktober. John Solberg og Odd Stumberg hadde lagt opp turen, som fulgte den gamle Iddeveien forbi Bø. Vi fikk høre om gamle veifar, om Idd kornmagasin, om parken og hovedbygningen på Vevlen og om den gamle fattiggården på Bø. Kari Stumberg, Ingegjerd Bøe Jensen og familien Hov gjorde de ca 125 vandrerne bedre kjent med fajansefabrikken på Herrebø.
 • Overingeniør Brændholen fra Statens vegvesen i Moss reiste 26. oktober til Gamle Prestebakke for å fortelle om veghistorien i Østfold for et 60-tall frammøtte.
 • I samarbeid med forlegger Mons Hvattum inviterte vi til ”boksamling” 26. oktober. Forfatter Toril Brekke, tegner Egil Torin Næsheim, historiker Sven G. Eliassen og fotograf Jørn Bøhmer Olsen fortalte og viste lysbilder om gamle, nye og framtidige bøker, samt om en hel del annet… 75 personer tøyde stueveggene på Gamle Prestebakke til smertegrensen.
 • Førjulsgildet ble avholdt 12. desember, og var tradisjonen tro årets festlige høydepunkt. Selv ikke en meny bestående av sild og kålrotstappe kunne forhindre at bordene ble fullsatt, og et 70-tall gjester kunne nyte av tradisjonsrik, hjemmelaget østfoldmat. Marit Egeberg Krog var kveldens kåsør, og vår hustrio (Egil Minge, Astrid Lie og Bjørn Ramstad) sørget for akkompagnement til julesangene.


MERKING AV HUSMANNSPLASSER

Ruth og Sigurd Buer, Hans Stegerød, Thorstein Holm, Odd Kobbelund og Jens Vold har i løpet av året merket ytterligere 16 husmannsplasser. I alt har 93 plasser nå fått sitt informasjonsskilt.


BIBLIOTEKET

Etter mange dugnadstimer kunne biblioteket på Gamle Prestebakke åpnes den 1. mars i år 2000. Biblioteket drives i samarbeid mellom historielaget og Halden kommune. Mange har benytte seg av tilbudet i året som har gått, og vi håper enda flere vil benytte biblioteket året som kommer. Biblioteket er åpent hver torsdag kl 18 – 21.

GAVER

Historielaget har mottatt mange gaver i året som har gått, bl.a: Piano fra Halden Sparebank; kontorstoler fra Torgalsbøen Salongskytterlag; pengeskap (til oppbevaring av dokumenter) fra andelslaget Ide Sogns Damptærskemaskine; treskulptur fra Wilhelm Roulund; Iddekniven fra knivklubben; store bokgaver fra Odd Akshaug (div litteratur), Roland Olsson (lokalhistorie fra Dals Ed) og Dalslands Hembygds- och Fornminnesförbund (5 kasser norske museumsårbøker mm); serviser fra Enningdalen Sanitetsforening og fra gamle Tangen kro; veggteppe, bøker og suvenirer fra Sons of Norway i Poulsbo; pokaler, vaser og lysestaker fra bl.a. Gudrun Stenseth, Unni Nøding og Ragnhild Løberg; portretter, fotografier med mer fra Sigrid Grimsrud, Egil Minge, Odd Finholt , samt ymse annet stort og smått til Gamle Prestebakke fra en rekke gavmilde givere.


BESØK PÅ GAMLE PRESTEBAKKE

    Gamle Prestebakke begynner å komme i presentabel stand, og  mange har ønsket å besøke oss.  I år 2000 ble vi bl.a. gjestet av Aremark Bygdekvinnelag, Berg, Rokke og Asak Historielag, Tune Historielag, Enningdalen Pensjonisttreff, Mandagstreffen, Idd Mannsforening, Mikrovennene fra Halden, Trekkspillkammeratene med gjester, elever fra Os skole og lærerne fra Låby skole.

MEDLEMSTALL

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 331 medlemmer. I løpet av året har laget fått 46 nye medlemmer.

Gamle Prestebakke 6. februar 2001

Jens Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *