Årsberetning 2003

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2003

STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i 2003 bestått av:

Clas Tore Jacobsen, leder
Anne Sætre Jensen, nestleder
Jens Bakke, sekretær
Egil Minge, kasserer
Henny-Ann Eriksen, styremedlem

Astrid Hejer, Hans Stegerød og Bernt Parmer har vært vara-representanter til styret.

Styret har i 2003 hatt 11 styremøter. Laget har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte i Østfold Historielag. Historielaget er med i ”Stiftelsen Saga husmannsplass”, med Knut Brække som vår styremedlem (se vedlagt beretning).

KOMITÉER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Henny-Ann og Kjell Eriksen, Astrid Lie, Ellen Braatorp Ricardi, Ingebjørg Lindahl, Rigmor og Jens Vold, Inger-Lise og Arne Signebøen. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementene i år 2003.

Bibliotekkomiteen består av Jens Bakke, Astrid Lie, Steinar Løberg, Jarle Heed, Rolf Arild Engebretsen, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding. Komiteen har ansvaret for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Slektsgranskerne og huskomiteen har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS MØTER, FOREDRAG, UTSTILLINGER, TURER MED MER

 • Årsmøtet ble avholdt på Gamle Prestebakke 6. februar. Clas Tore Jacobsen ble valgt til ny leder for historielaget, og hans første oppgave ble å takke avtroppende leder Bjarne Andersen for innsatsen som leder av laget gjennom 5 begivenhetsrike og fremgangsrike år. Etter kaffen kåserte Gudbrand Mellbye om lensmannens yrke gjennom tidene.
 • Hva fant de i skogen? Det var spørsmålet Sjur Harby og Jan-Erik Nilsen fra NIJOS ga oss svar på 6. mars. Da presenterte de resultatene fra kulturminneregistreringen på Idd for fullsatte stuer på Gamle Prestebakke.
 • Slektsgranskerne inviterte til Gamle Prestebakke 10. april for å feire det nyinnredete rommet i 2. etasje. Anne Sætre Jensen, Stein Gjerløw, Jarle Heed, Egil Minge og Gunvor og Knut Brække bød på en helaftens forestilling med alt hva slektsgranskere måtte ønske seg, mens Svein Norheim ga en kort presentasjon av boka ”Granit”. Før kvelden var omme, ble det servert varm mat til den store tilhørerskaren.
 • 8. mai fortalte Kjeld Magnussen om grensestedet Kornsjø under 2. verdenskrig for et drøyt 60-tall frammøtte på Gamle Prestebakke.
 • På Kornsjødagene 24. – 25. mai bidro historielaget med utstilling i Kornsjø Misjonshus, en utstilling som var laget i samarbeid med Kari og Svein Norheim og James Archer ved Halden historiske Samlinger. Salg av rømmegrøt var populært. Det var også Kjeld Magnussens foredrag om Kornsjø under krigen, som fylte hele misjonshuset med folk til randen.
 • Berby bro var samlingspunktet for 75 turgåere søndag 1. juni. Her ble vi tatt i mot av Ruth Golden før vi vandret oppover langs Berbyelva. Arnfred Antonsen fortalte om det rike fuglelivet, Sigurd og Ruth Buer om husmannsplassen Volmertangen, mens Clas Jacobsen viste fram noen av fortidsminnene i liene sør for elva. Oppe under Olaskleva serverte Henny-Ann og Kjell Eriksen saft og pølser til sommervarme turgåere.
 • Sankthansaften ble feiret på Gamle Prestebakke 23. juni. Regnet berget sankthansbålet fra flammene, mens Trekkspillkammeratene sørget for at vi holdt varmen innendørs.
 • Sensommerstevnet 30. og 31. august var også i år et høydepunkt på Gamle Prestebakke. ”Klær og folk” var årets tema. En stor arbeidsgruppe med Gunvor Brække som primus motor arbeidet sommeren igjennom med å samle hundrevis av klesplagg fra hele 1900-tallet. Resultatet ble en stor draktparade med et 30-tall mannekenger og Camilla Sivesind som konferansier, og flott utstilling i Svenskestua satt opp med profesjonell bistand fra Kari og Svein Norheim. Men Sen-sommerstevnet var også mye mer: Det var musikk fra Trekkspill-kammeratene, folkemusikkgruppa Veggpryden og, Hogdal Spelmanns-lag, og det var opptreden fra Nolhottarnas Folkdanslag. Det ble bakt brød og laget rømmegrøt, det var salg av husflid og kunsthåndverk, loppemarked og basar. Slektsgranskerne hadde åpent hus og flere skoleklasser opptrådte. Også været var vakkert, og folk kom i store skarer.
 • Gösta Johannesson fra Holmedal i Värmland kom til Gamle Prestebakke 18. september. Han fortalte om båttrafikken på Svensk side av grensen for nærmere 40 framøtte.
 • Høstvandringen 28. september var lagt sør i Tistedalen. Ivar Bjørndal var vår veiviser gjennom lokalhistorien, med utgangspunkt ved Orød gård. På Store Bjørnstad ble vi tatt imot av familien Diesen, som velvillig åpnet sine stuer så 135 vandrere kunne spasere igjennom det gamle herskapshuset. Vi var alle takknemlige for at sola skinte og det var tørt vær. Turen ble avsluttet med et bedriftsbesøk hos Hammerstrøm, en moderne industrivirksomhet som var med å sette historien i perspektiv.
 • Jens Petter Wold fortalte om ulv på Gamle Prestebakke 9. oktober. Temaet interesserer mange, og i alt 80 personer ble bevertet med fårikål etter foredraget.
 • Victoria Brand Grønbeck hadde med seg en fargerik norsk tapethistorie til Gamle Prestebakke 13. november. Hun er selv tapetmaker, og fortalte for nærmere 30 interesserte tilhørere.
 • Førjulsgildet 5. desember var igjen et festlig høydepunkt, med god mat, sang og musikk. Ivar Bjørndal var kveldens kåsør.

TUNET OG SIDEBYGNINGEN PÅ PRESTEBAKKE GÅRD

15. mai ble det avholdt ekstraordinært årsmøte på Gamle Prestebakke. 25 medlemmer deltok. Med 16 stemmer ble det avgjort at historielaget skulle gå inn for å kjøpe sidebygningen med tomt fra Birgitta Næss.
5 stemte for å foreta et makeskifte med demontering og flytting av sidebygningen, mens 4 stemte i mot å kjøpe. Det er deretter gjort avtale med Birgitta Næss om å overta den gamle sidebygningen med tomt fra 1. juni 2004 for kr 80.000. Fra Norsk kulturminnefond er vi blitt innvilget et tilskudd på kr 100 000 til kjøp og istandsetting av bygningen.

SKOLEN OG HISTORIELAGET

Det siste året har historielaget hatt et nært samarbeid med Prestebakke skole. 13. mai var hele skolen, fra de største tid de minste, på Gamle Prestebakke. Her fikk alle være med på tjærebrenning og stenhogging, på karding og spinning. Det ble bakt brød, og de ble nærmere kjent med værstasjonen og biblioteket. Senere har en skoleklasse vært på busstur til Torgalsbøen, der de fikk se gammel redskap. På høsten har en klasse separert melk, mens en annen klasse har vært med på å prile korn, male mel og bake brød. 7. klasse er i gang med å registrere gjenstandene på stabburet.

PROSJEKTER I GRENSELAND

Historielaget har vært involvert i flere Interreg-prosjekter. I samarbeid med Tistedalen Friluftslag har vi kartfestet kulturminner til det nye turkartet over Idd, søndre Aremark og området vest for Stora Le. Med kartene fulgte også et hefte med informasjon om alle kulturminnene som var markert. Sammen med Økomuseum Grenseland har vi bidratt til en vandreutstiling som blir klar i vår. Gjennom Økomuseum Grenseland vil vi etablere Prestebakke som besøksmål, bl.a. gjennom informasjonsskilt som blir ferdige sommeren 2004. Etter initiativ fra Svein Syversen er vi involvert i et nytt prosjekt om barn, kultur og natur som vi håper kommer i gang i 2004.

GOLF OG JERNBANE

Fredriksten Golfpark utvides nå med flere nye hull. I samarbeid med Halden Golf har vi bidratt til at restene av den gamle kongveien blir markert på den nye golfbanen. Prestebakke stasjon har også vært i fokus. Gjennom sinte brev og oppslag i tv og aviser (”Fredede stasjoner i forfall”) har vi vært med på å overtale NSB til å sette av midler til restaurering av stasjonsbygningene.

ÅRBOK

Historielagets årbok ”Ida – Kulturbygd i grenseland” er med den tredje utgivelsen på like mange år blitt en tradisjon. Boka blir lest av mange også utenfor lagets rekker, og stadig flere bidrar med artikler og bilder. Årets bok ble trykt i 800 eksemplarer. Noen av disse ble dessverre makulert på bokbinderiet, så vårt restlager av bøker er derfor begrenset. Årboka er blitt en bærebjelke i lagets økonomi. I 2003 ga salget et overskudd på nærmere 70.000 kr. Det var derfor god grunn til å feire årets bok med varm ertesuppe og en hyggelig samling av forfatterne på Gamle Prestebakke 6. desember.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 377 medlemmer. I løpet av året har laget fått 41 nye medlemmer.

Gamle Prestebakke 12. februar 2003
Jens Bakke
sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *