Årsberetning 2002

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2002

STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i år 2002 hatt følgende sammensetning:

Bjarne Andersen, leder
Clas Tore Jacobsen, nestleder
Jens Bakke, sekretær
Egil Minge, kasserer
Henny-Ann Eriksen, styremedlem

Ellen Braatorp Ricardi, Hans Stegerød og Knut Golden har vært vararepresentanter til styret.

Styret har i 2002 hatt 11 styremøter. Laget har vært representert ved flere møter og seminarer i regi av Østfold Historielag og Økomuseum grensenland. Historielaget er med i ”Stiftelsen Saga husmannsplass”, med Knut Brække som vår styremedlem (se vedlagt beretning).

KOMITÉER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Henny-Ann og Kjell Eriksen, Astrid Lie, Ellen Braatorp Ricardi og Rigmor Vold. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementene i år 2002.

Fotokomiteen består av Olav Fossdal, Clas Tore Jacobsen, Egil Minge og Egil Torgersen. De har i 2002 deltatt i kurs i regi av Østfold fylkes bildearkiv.

Bibliotekkomiteen, beståendede av Jens Bakke, Astrid Lie, Steinar Løberg, Jarle Heed, Rolf Arild Engebretsen, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding (lønnet bibliotekar), har hatt ansvaret for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Slektsgranskerne og huskomiteen har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS MØTER, FOREDRAG, UTSTILLINGER, TURER MED MER

  • Årsmøtet ble avholdt på Gamle Prestebakke 7. februar med 36 medlemmer tilstede. Den fredfulle forsamlingen ble vekket av Lars Th. Larsen, som i full mundur fortalte om planene for historisk borgerkorps i Halden.
  • Arkeolog Håkon Gløerstad gjestet Gamle Prestebakke 14. mars og fortalte om utgravningene på Svinesund – en fremragende foredragsholder som hadde et stort og lydhørt publikum.
  • Vårsola varmet da 50 interesserte samlet seg ved Solli gravlund søndag 21. april. Odd Stumberg fortalte historien om den vesle kirkegården, og arkeolog Sjur Harby ledet vandringen til det store gravfeltet på Ås. Senere gikk turen til Gamle Prestebakke og til nyoppdagete røyser på Setre.
  • Odd Finholt sto for programmet den 25. april, med lysbildeframvisning for mange frammøtte.
  • Enskinnabanen, Svenskegravene og plassen Rønnlia var blant målene da Tistedalen Friluftslag i samarbeide med historielaget inviterte til vandring fra Hakelund søndag 28. april. Rolf Arild Engebretsen, Thorstein Holm og Hans Stegerød m.fl. sto for historikken for de ca. 100 turgåerne.
  • Forsommerens store utflukt gikk til Boksjøene og Ødegården. 140 personer samlet seg på tunet hos Birger Braadland på Ør. Derfra gikk turen med busser og biler inn til Boksjøene, hvor Tor Hafsrød og Rolf Arild Engebretsen fortale om folk og gårder i denne grenda som ble fraflyttet for 40 år siden. På Ødegården ble vi tatt i mot med mat og musikk, Aslaug Fredriksen fortalte fra sin barndom ved Boksjøene, mens Arvid Johanson fortalte om krigsårene her i grensetraktene.
  • Sankthansfeiring ble arrangert på Gamle Prestebakke for andre år på rad, og dermed har denne midtsommerfesten blitt en hyggelig tradisjon. Trekkspillkameratene med forsterkninger spilte for de mange som nøt kveldssola i hagen, før bålet ble tent nede ved kirkestranda.
  • Sensommerstevnet gikk av stabelen lørdag 31. august og søndag 1. september, og ble besøkt av flere enn noen gang tidligere. ”Gamle vogner og nybakt brød” var årets tema, og tunet ble fylt av hestevogner og veteranbiler, mens huset duftet av nystekt brød fra den gamle bakerovnen. Thorstein Holm, Gunvor Brække, Bjørg Hagen, Linnea Smedsrød m.fl. hadde gått på bakerovnskurs, og med nylaget bakeutstyr av gammel modell kunne den store ovnen på Prestebakke levere trau fulle med brød og svenskekaker, som straks ble solgt til et kjøpevillig publikum. For øvrig kunne det bys på utstilling av treskulptur, fotografier, gamle kort og kart, slektsgransking, en populær tegnekonkurranse for unger, salgsboder fra våre lokale produsenter, tjærebrenning, fugleholker, loppemarked, mat og musikk.
  • M.B. Landstad var høstens jubilant og gjenstand for stor oppmerksomhet. Kari Stumberg kåserte på Gamle Prestebakke 7. november, akkompagnert av Viseklubben SørØst.
  • Førjulsgildet 6. desember var årets festlige høydepunkt, denne gangen med flere enn 80 påmeldte. Anders Wold stilte opp som kåsør, og foruten god mat, godt drikke og god musikk, kunne vi by fram til salg nystekt brød og rykende fersk årbok.

ÅRBOK

Den andre årgangen av Idd og Enningdalen Historielags årbok ”Ida – Kulturbygd i grenseland” kom fra trykkeriet på Gjøvik i begynnelsen av desember. Boka hadde større sideantall enn i fjor, og er blitt godt mottatt. Selv om det i år var stor konkurranse på det lokale bokmarkedet, ble brorparten av opplaget solgt før jul. I alt ble boka trykt i ca. 800 eksemplarer, 600 til historielaget og ca. 200 til forleggeren for salg gjennom bokhandlere mm. De fleste av bokas 24 forfattere var samlet til hyggelig boklansering på Gamle Prestebakke 7. desember.

TUNET PÅ PRESTEBAKKE

Våren 2002 sendte historielagets styre en forespørsel til Skogselskapet i Østfold om å få kjøpe tunet foran Gamle Prestebakke. Sigurd Buer, Thorstein Holm, Bjarne Andersen, Clas Tore Jacobsen og Jens Bakke deltok i forhandlingsmøter med skogselskapet, men fant at prisen for å kjøpe hele tunet med stabbur, det tidligere grisehuset og redskapsskjul ble for høy. I alt ville dette ha kostet laget ca. kr 500.000. I skrivende stund vurderes om man kan kjøpe stabburet og en mindre del av tunet.

MEDLEMSTALL

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 352 medlemmer. I løpet av året har laget fått 26 nye medlemmer.

Jens Bakke
Gamle Prestebakke 23. februar 2003

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *