idd.no i 2017

Historielagets nettsider har gjennom året vært aktivt brukt for å presentere lagets liv og virke. Her publiseres nyhetsartikler om lagets aktiviteter. Lagets mange grupper presenteres med fyldig informasjon. Nettsidene er i tillegg...