Årsregnskapet for 2017

Idd og Enningdalen historielag. I 2017 gjennomførte historielaget prosjektet ”Monolittbruddet”. Hovedideen var å bygge en trekasse like stor som den granittblokka som ble tatt ut der på 1920-tallet. Arbeidet ble imidlertid ganske omfattende med planlegging, rydding, utbedre tilførselsveier, bygge brygge, tilknytning til strømnettet, skilting, utbedre parkeringsplassen og innrede kassa med illustrasjoner om Monolitten og informasjon om steinhoggervirksomheten ved Iddefjorden. Til dette prosjektet fikk vi kr 900.000. (Sparebankstiftelsen i Halden, kr 200.000, Sparebankstiftelsen DNB, kr 500.000 og fra Berg Sparebank, kr 200.000). Fram til 31.12.17 har vi brukt kr 800.000 av disse midlene. Det er kr 100.000 igjen til å sluttføre prosjektet. For å få gjennomført prosjektet slik vi ønsker, trengs det mer støtte. Det vil vi søke om i 2018. Selve driftsregnskapet til historielaget er i tråd med foregående år og viser at vi med nåværende drift og aktivitet i laget kan bruke kr 100-150.000 til oppgradering og vedlikehold av bygningene på vår eiendom. Laget har over kr 700.000 i bankinnskudd. Kr 100.000 tilhører monolittprosjektet. For en god likviditet og økonomisk handlefrihet bør laget ha en et bankinnskudd på minst kr 250.000.

Det er en inntektspost som har vært stabil i mange år, men som viser et stort avvik. Det er medlemskontingenten. Tidligere har alle medlemmene mottatt en bankgiroblankett i posten. I 2017 ble det sendt e-post til alle medlemmene med nettadresse, de resterende fikk brev i posten med kontingentkrav. Det viste seg snart at innbetalingen var tregere og selv etter 2 purringer, er det ca 125 medlemmer som ikke har betalt årskontingenten. Det gir en redusert medlemskontingent på omkring kr 25.000, men i tillegg gir det mange timers ekstraarbeid for styremedlemmene med gjentatte kontroller av innbetalingene. Vi håper derfor at alle medlemmene betaler årskontingenten ved forfall i 2018.

John Solberg
Kasserer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *