Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Idd og Enningdalen Historielag 2021 Styreleder:Svein Norheim gjenvelges for 1 år Nestleder:Rolf Arild Engebretsen gjenstår 1 år Sekretær:Torbjørn Østby gjenstår 1 år Kass0erer:Jarle Heed velges for 2...