Huskomiteens årsrapport for 2022

Medlemmer i HK dette år har vært Arild Svendsen, Rolf Arild Engebretsen, Tore Collett-Moen, Kai Hov, Stein Gjerløw, Hilde Gløckner, Ragnhild Løberg, Stein Johansen, Jan Gunnar Opsahl, Odd Lindgren, Hans Kristian Mjølnerød, Anne Kristin Sætre, Hege Wold Jensen, Kjell Eriksen, Nils Nilsen, Claus Martin Andersen, Bent Rørmyr, Jon Hordnes, Steinar Løberg (leder).

I tillegg har Borger Thorby stilt opp med servering på de fleste dugnader og bidradd med glassmesterarbeid. Likedan har Svein Norheim deltatt hyppig, gitt råd for restaureringsarbeidet og vært til stor hjelp når det gjelder søknader og kontakt med bygningsvern-myndigheter.

I løpet av pandemien hadde en mengde lopper hopet seg opp i Låven og på Stasjonen, og derfor ble loppemarked arrangert en lørdag på våren i tillegg til sensommerstevnets tradisjonelle todagers loppemarked. Et stort arbeid over lang tid gikk med til å rydde, sortere og organisere. For loppemarkedet ble det også laget flere benker og reoler.

I Verkstedbygningen – i malerrommet – ble enda en praktisk arbeidsbenk etablert, og veggutstillingen av gammelt snekkerverktøy ble betydelig utvidet.

Hagearbeid, først og fremst vedlikehold av blomsterbed, ble utført både ved Hovedbygningen og ved Annestua.

På Hovedbygningen ble halve gavlveggen mot Vognskjulet skrapet og vasket. Lift må skaffes og arbeidet fortsette i 2023. Ødelagte taksten ble skiftet ut, og årsaken til en vannlekkasje rundt midtre skorsten ble undersøkt.

Igjen ble mye arbeid utført med å kappe, klyve og lagre ved. Et areal mellom Låven og riksveien ble gjort parkmessig og pent. Trær og busker bak Vognskjulet ble ryddet. Senere fjernet Bane Nor vegetasjon langs hele jernbanelinja som grenset mot vår eiendom.

Også dette år ble regelmessig plenklipping utført på et meget stort areal: på tunet, i hagen bak hovedbygningen, i hagen rundt Annestua, på den nyervervede nabotomta til Annestua og på området rundt Prestebakke stasjon.

Årets største prosjekt var restaureringen av Uthuset til Annestua, utført av Stein Gjerløw med assistanse av Arild Svendsen. Materialer ble innkjøpt fra Skjeggerød sag. Deler av bunnsviller ble skiftet ut, og ny kledning satt på begge gavlvegger og langveggen mot Skolen. Øverst på gavlveggene ble en glugge satt inn og på langveggen 2 vinduer, produsert av Tex Strandberg. Utedoen fikk nytt vindu og en ny dør, og muren utenfor – trappa – ble satt i stand. Stein Gjerløw laget også en både solid og vakker inngangsdør til Uthuset, med smidde beslag i fin gammel stil. Uthuset ble malt og fikk til slutt takrenner. Neste år blir trolig den 4. og siste veggen restaurert og et rustikt plankegolv etablert på solide bjelker.

Uthuset til Annestua har fått en betydelig oppgradering. Foto: Svein Norheim

Mye tid gikk også med til å videreføre restaureringen av vinduer til Annestua, kalt Delprosjekt 2. Denne gang gjaldt det 2 vinduer på gavlveggen mot skolen og 1 på langsiden mot Planteskolen, torams empirevinduer med tre ruter i hver ramme, mange med gammelt glass. På dugnad ble glassene forsiktig tatt ut og nummerert. Rammene ble skrapet og merket og levert til Strandberg Trevare, senere til fabrikkens nye eier, Thomasrud Trevare. De gamle rammene så skrøpelige ut, men trevirket holdt likevel en imponerende kvalitet. Alle 6 ble bevart. Kun mindre råteskadde partier ble erstattet med innfelling av friskt virke. Etter grunning på Gamle Prestebakke ble rammene levert til Oscar L. Hansen for innkitting av glassene. Deretter ble malingen – mellomstrøk og toppstrøk – gjort på dugnad. Tidsriktige hjørnejern ble montert. Til slutt ble et krevende tilpasningsarbeid med hengsling utført – også dette på dugnad. Manglende hasper og kastekroker ble satt på. Fra Viken fylkeskommune mottok vi for dette Delprosjekt 2 ca. kr 30 000.
Delprosjekt 3, restaureringen av de gjenværende 4 vinduer, er planlagt utført i 2023. En ny (siste) søknad til Viken fylkeskommune om tilskudd på kr 40 000 blir sendt innen fristen 1. mars.

Huskomiteen takker alle som har gjort en innsats på Gamle Prestebakke i 2022 – og alle som har gitt gaver.

Steinar Løberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *