Bjørndal, Ivar – En hedersmann har gått fra borde

Fredag kveld kom den triste beskjeden om at Ivar Bjørndal var død. Han ble 94 år gammel.

Frisk til sinns, men alderen hadde satt sitt preg både på hørsel og bevegelighet. Til det siste var han opptatt med det han elsket mest – å skrive. Skrive bøker om lokalhistorie, industrihistorie, selvbiografi, om skoleverket, Haldens historie, personhistorie. For kort tid siden hadde vi kontakt da han drev og samlet materiale til en biografi om John Hansen Sørbrøden, Eidsvollsmann og haugianer fra Berg. Han hadde også ting ugjort som lå på vent, bl.a. om prest og Eidsvollsmann Peter Ulrik Magnus Hount.

Ivar Bjørndal utga i 2015 en selvbiografi «Med røtter i grenselandet». På en av sine vandreturer i Rødshagen kom vi i snakk utenfor mitt kontor i Gartnerboligen. Han fortalte at han samlet materiale om sitt liv – en klassereise som han kalte det. Men han var i veldig tvil om han skulle utgi dette. Han var redd for at det skulle bli oppfattet som «blærete». Han ville gjerne at jeg skulle lese noe av dette og gi ham råd. Min anbefaling var at det måtte han gjøre. Dette er en viktig fortelling om at arbeiderklassebarn også kunne komme seg «opp og fram» som det heter. Ivar Bjørndal fikk muligheten til skolegang og utvikling – og han grep det begjærlig. En strålende yrkeskarriere i samfunnets tjeneste gjennom hele yrkeslivet.

Skole og skolepolitikk preget mesteparten av han yrkesliv – fra lektor og skoleinspektør til fylkesskolesjef og høyskoledirektør, utdanningsdirektør i Østfold og direktør i Rådet for videregående opplæring. Ivar Bjørndal var Høgskolen i Østfolds fadder. Uten ham – ingen Høgskole!

Etter fullført hovedfag i historie flyttet han til Halden i 1955. Hans hovedfagsoppgave var: «Fra sagbruksdrift, svenskehandel og skipsfart til moderne industri: trekk av den økonomiske utviklingen i Fredrikshald fra 1870-årene til 1914».Hva var da mer naturlig enn at han fikk i oppdrag å skrive Haldens industrihistorie i 1965 ved byen 300-års jubileum. Da kom en av Haldens viktigste bøker «Fra vannsag til atomreaktor». Et «must for alle historieinteresserte!

Et 20-talls publikasjoner og et utall artikler er hans verk. Og slik kan vi fortsette – det ene bunnsolide verket etter det andre. Alltid grundig og nøyaktig, alltid velformulert. I flere av bøkene viser Ivar Bjørndal sitt sosiale ståsted – han skriver om arbeiderklassen og sjømenn, om industrisamfunnet. Der han hadde sine røtter!

Ivar Bjørndal unnslo seg ikke for også gjøre en innsats i det lokalhistoriske arbeidet. Det aktive historielaget i Halden, Idd og Enningdalen Historielag, ble gjenstand for hans oppmerksomhet. I 2001 kom historielagets først årbok Ida på initiativ fra Ivar Bjørndal. Han ble redaktør, og årboka ble i 10 år utgitt på hans eget forlag, Forum Bjørndal. Han var selv en ivrig bidragsyter til årboka – også etter at han trakk seg som redaktør i 2011.

Idd og Enningdalen Historielag står i dyp takknemmelighetsgjeld til Ivar Bjørndal. Det er slett ikke sikkert at vi hadde hatt noen årbok, i alle fall ikke så tidlig. Årboka står helt sentralt i historielagets arbeid og er ansiktet utad.

Helt til det siste skrev han engasjerte innlegg i Halden Arbeiderblad. Innlegg som så med kritisk blikk på det som skjedde i samfunnet.

Det er helt umulig å summere opp et 94-årig aktivt og produktivt liv på noen linjer. Med Ivar Bjørndal har vi mistet en bauta i Haldens kulturliv, i det lokalhistoriske miljøet, i den nasjonale skolepolitikken. Hans vennlige vesen, alltid høflig, alltid interessert i hvordan det sto til når sykdom eller annet rammet. Med hans posisjon i mente nærmet vi oss alltid med stor respekt, men ble allikevel alltid møtt på en flott måte.

Nå sier vi farvel til en god samarbeidspart, en dyktig fagmann som «ga oss alt». Hans forfatterskap har satt dype spor etter seg – og de vil være viktige for haldenserne i årtier framover.

Våre tanker går til hans nærmeste – hans kone Ingegjerd og familie. Vi takker for gode år og for at du var med oss.

Idd og Enningdalen Historielag

Svein Norheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *