Jacobsen, Clas Tore – Til minne om Clas Tore Jacobsen

Clas Tore Jacobsen er gått bort, 89 år gammel.

Hans bakgrunn var så haldensk som den kunne være. Foreldrene drev C. Jacobsens skofabrikk, senere omdøpt til Suveren Skofabrikk, med tilhold i Knekkebrødfabrikken på Busterud. De hadde trolig forhåpninger om at sønnen skulle overta bedriften, men slik gikk det ikke. Clas Tore fikk utdannelse ved Norges tekniske høgskole i Trondheim, og hans sivilingeniøreksamen i teknisk fysikk gav ham en helt annen livsbane.

Mens han var ved NTH, fikk Clas Tore tilbud fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm om å forske på plasmafysikk, et forskningsfelt der svenskene var verdensledende. Etter noen år ved KTH gikk han over til det private næringslivet. ASEA sikret seg den unge Clas Tore til sitt utviklingsarbeid innen høyspentledninger og høyspentkoblinger. Sammen med familien kom Clas Tore til å flytte rundt i Sverige, til Ludvika, Västerås og Stockholm, i arbeid for ASEA.

Kabelfabrikken på Knivsø ble påbegynt av Standard Telefon og Kabelfabrikk i 1973. En av nøkkelpersonene bak denne var Clas Tore Jacobsen, som da var teknisk direktør ved ASEA i Stockholm. Han arbeidet aktivt med teknologisamarbeidet mellom ASEA og STK, noe som var avgjørende for at fabrikken i Halden ble en realitet. I dag er kabelfabrikken Nexans den største arbeidsplassen i vår kommune.

Clas Tore og han kone Gunvor ville tilbake til Norge, og i 1983 flyttet de til Drammen. Med pensjonsalderen ønsket de å komme nærmere Halden, og sist på 1990-tallet kjøpte de hus på Prestebakke.

Før Gunvor og Clas kom flyttende, fikk vi i historielaget et tips fra Ivar Bjørndal om at Clas Tore var en ressursperson som laget burde involvere i sitt arbeid. Som sagt, så gjort, og i år 2000 ble Clas Tore valgt inn i historielagets styre. Fra 2002 til 2006 var han styreleder.

Dette var en ekspansiv periode for historielaget, som hadde overtatt Gamle Prestebakke i 1998. Clas Tore var den som fikk overtalt sin gamle venn Ivar Bjørndal til å være forlegger for lagets nye årbok, og det var Clas Tore som foreslo navnet «Ida». I årene som har gått siden første årgang 2001, har det i «Ida» blitt publisert mer enn 2500 sider med lokalhistoriske artikler.

Da Gunvor fikk hjerteproblemer, flyttet hun og Clas Tore i 2008 til et hus øverst i Oskleva. Her levde han de siste årene som enkemann. Om kvelden 26. oktober døde Clas Tore Jacobsen. Morgenen etter, 27. oktober, døde hans gamle venn Ivar Bjørndal. For oss i Idd og Enningdalen Historielag er det spesielt at to av våre tidligere nøkkelpersoner gikk bort med få timers mellomrom. Vi har satt stor pris på dem begge, og de har etterlatt seg gode spor i samfunnet.

For Idd og Enningdalen Historielag
Jens Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *