Årsrapport 2019 for Gruppa for registrering av kulturminner

I 2019 har gruppa bestått av Marit Bokerød Hansen, Trond Bakke, Arnfinn og Mai Norderhaug, Ole P. Hagen, Bjørn Nakken, Thore Nielsen, Arne Omholt, John Solberg og Ulf Vidar Larsen.

Gruppa har vesentlig holdt på med registrering av gamle boplasser i Idd. Vi har begynt nord i gamle Idd Kommune, ved Holene Gård. Det er 162 boplasser i alt som skal besøkes. Vi kaller det boplasser for vi vet ikke om det er vanlig boplass eller husmannsplass. Dette prosjektet vil nok pågå i dette året og kanskje 2021 og 2022. I tillegg har vi registrert kulturminner som snart er borte, men hvor rester og spor finnes.

Vi ønsker at vi skal komme i gang med registrere alle stenbruddene langs Iddefjorden. Det har vi hatt som mål i flere år, men er fortsatt like aktuelt.

PS! Høres dette interessant ut det vi holder på med eller intervjuer interessante personer, trenger vi alltid personer som kan gjøre en innsats for bygdas historie. Ta kontakt med en av medlemmene i gruppa eller Ulf Vidar Larsen, tlf. 995 08 381 eller e-post: uvlarsen @ online.no

Årsplan 2020 for Gruppa for registrering av kulturminner

  1. Arbeide videre med revidert utgave av husmannsplassene i Enningdalen. Her satser vi på en revidert utgave av boka med GPS-posisjoner og bilder, gamle og nye, av plassene og siste oppdateringene av folketellingene.
  2. Lage kart med merkede stier over kulturminner. Vi legger opp til å lage et turkart i året på en fottur. Årets turkart ”Bergstien” fra Hallerød til Gjeddlund, med svenskegravene og Olavsleden.
  3. Fortsette på prosjekt” Husmannsplasser på Idd” Her satser vi på å lage en bok over husmannsplassene med bilder og GPS- posisjoner på hver husmannsplass på Idd, i likhet med tidligere hefte om ”Husmannsplasser i Enningdalen”
  4. Påbegynne et nytt prosjekt om reg. av alle stenbruddene i Idd. Her satser vi på å få registrert med bilder og GPS alle stenhoggeriene og stenbruddene i Idd og ved Iddefjorden. 

Idd, 01.01.2020
Ulf Vidar Larsen – Komiteeleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *