Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag inviterer til årsmøte på Gamle Prestebakke, torsdag 21. februar 2019, klokken 19.00

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Innkomne forslag
  – Fra styret I: Skal Idd og Enningdalen Historielag søke status som museums/”bygdetun”
  – Fra styret II – Kjøp av eiendom ved siden av Annestuen
 6. Valg.
 7. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
 8. Fastsettelse av kontingenten.
 9. Historielagets arbeidsplan og budsjett

Etter den formelle delen vil Ulf Vidar Larsen orientere om arbeidet i kulturminnegrappa

Kaffe og vafler serveres, vi håper mange medlemmer vil møte opp.

Velkommen!

Hilsen Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *