Årsrapport 2018 for gruppa for Registrering av kulturminner

I 2018 har gruppa bestått av Marit Bokerød Hansen, Kåre Gribsrød, Trond Bakke, Arnfinn og Mai Norderhaug, Ole P. Norderhaug, Ole P. Hagen, Bjørn Nakken, Thore Nielsen, Arne Omholt, John Solberg og Ulf Vidar Larsen.

Gruppa har vesentlig holdt på med registrering av husmannsplassene i Enningdalen. Vi har besøkt plassene som er registrerte i bok, ”Husmannsplasser i Enningdalen”, ca. 165 i alt. Vi har tatt nye bilder og registrert GPS-posisjon. Nå anser vi oss ferdig med jobben og plan er å lage en revidert utgave. I tillegg har vi registrert kulturminner som snart er borte, men som rester og spor finnes igjen.

Vi har nå begynt å registrere husmannsplasser i Idd. Det ble påbegynt i 2000, 2008 og først nå, høsten 2018, er vi i gang.

Vi ønsker i 2019 å komme i gang med et prosjekt med å oppsøke personer i bygda for å intervjue om dagligdagse ting eller noen spesielle hendelser i gamle dager.

PS! Høres dette interessant ut det vi holder på med eller intervjuer interessante personer, trenger vi alltid personer som kan gjøre en innsats for bygdas historie. Ta kontakt med en av medlemmene i gruppa eller Ulf Vidar Larsen, tlf. 69196282/99508381.

Idd, 01.01.2019
Ulf Vidar Larsen
 Komiteeleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *