Årsregnskapet for 2018, Idd og Enningdalen historielag

I 2018 var den regnskapsmessige omsetningen nesten fordoblet i forhold til et normalår.

 I 2018 var den regnskapsmessige omsetningen nesten fordoblet i forhold til et normalår. Årsaken er at historielaget gjennomførte mye av prosjektet ”Monolittbruddet”, som ble påbegynt i 2017. Alle inntekter og utgifter på Monolittbruddet er ført på egne konti i laget regnskap. I 2018 var inntektssiden kr 567.984 og utgiftssiden kr 414.190. Den største kostnaden på kr 240.898, var innkjøp og montering av flytebryggen. Det var en forutsetning for regelmessig anløp av større båter (bl.a Tista). I 2018 var det regnskapsmessige overskuddet på Monolittprosjektet kr 153.794 som overføres til 2019. Det står igjen noen oppgaver før prosjektet er sluttført, men finansieringen er sikret.

Det ordinære regnskapet for laget er stort sett som foregående år og i samsvar med budsjettet. Under posten kulturminner er det brukt over kr 60.000 til rydding, oppgradering og merking av Karl 12´s vei, men et tilsvarende beløp er stilt til rådighet av Sparebankstiftelsen i Halden. Det er påbegynt et planlagt vedlikehold av sørveggen av hovedbygningen. Fylkeskonservatoren i Østfold har gitt tilsagn på kr 30.000 til dette arbeidet, men beløpet vil først bli utbetalt i 2019.

Inntekter og utgifter til medlemsmøter og andre arrangementer er stort sett i balanse. Sensommerstrevet var godt besøkt og ga et noe større overskudd enn forgående år. Det er noe utsatte inntekter på salg av årbøker og kalendre, de kommer i 2019.

Også i år har det gått tregt med innbetaling av medlemskontingent, men selv etter 2 purringer ble det slettet en del medlemmer på grunn av manglende innbetaling. Arbeidet med kontroll av innbetalinger av innbetalinger gir mye ekstraarbeid for styremedlemmene.

Ved årsoppgjøret 31. desember 2018 har vi valgt å øke statusverdiene på tun og bygninger og ta med Monolittbruddet og maskiner og redskap. Det påvirker ikke lagets likviditet, men gir et mer riktig bilde av verdiene til Idd og Enningdalen historielag.

Årsoppgjøret for historielaget viser et overskudd på kr 44.526. Det er mindre enn de siste årene, men med tilgodehavende hos fylkeskonservatoren og den utsatte innbetaling av solgte bøker og kalendre, ville det vært et overskudd på normalt nivå.

John Solberg
Kasserer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *