Innkomne forslag

Innkomne forslag til årsmøtet

Forslag til årsmøte I:

Forslag til endringer i vedtektene for Idd og Enningdalen Historielag

I gjeldende vedtekter heter det:

§ 5 a Styremedlemmer

 • leder for 1 år
 • nestleder for 2 år
 • kasserer for 2 år
 • sekretær for 2 år
 • leder for huskomitéen for 2 år
 • leder for mat- og serveringskomitéen for 2 år
 • ett styremedlem for 2 år

§ 5 b Varamedlemmer til styret

 • 1. varamedlem for 1 år
 • 2. varamedlem for 1 år
 • 3. varamedlem for 1 år

Forslag ny § 5 a

 • leder for 1 år
 • nestleder for 2 år
 • kasserer for 2 år
 • sekretær for 2 år
 • leder for huskomitéen for 2 år
 • 2 styremedlemmer velges for 2 år

Forslag til ny § 5 b: Varamedlemmer til styret

 1. Varamedlem for 1 år
 2. Varamedlem for 1 år.

Forskjellen er altså at vi foreslår å fjerne leder for Mat- og serveringskomiteen fra styret og setter inn et nytt styremedlem uten særskilt oppgave isteden, slik at det blir to styremedlemmer uten særskilt oppgave. Likeledes foreslår vi å redusere antall varamedlemmer fra 3 til 2.

Forslag til årsmøte II

Undertegnede foreslår: Årsmøtet 2017 ber Styret gjøre nye fremstøt med sikte på at tomta ved Annestua blir historielaget eiendom.

Steinar Løberg, Rolf Arild Engebretsen, Ragnhild Løberg, Arild Svendsen, Hilde Gløckner, Stein Johansen, Kai Hov, Tore Collett Moen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *