Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag – Innkalling til årsmøte på Gamle Prestebakke

Alle saksdokumenter [Se lenker i sakslisten under] blir tilgjengelige på idd.no i god tid før årsmøte. De blir også delt ut ved møtets oppstart.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap.
  5. Innkomne forslag
  6. Valg.
  7. Godtgjørelse til tillitsvalgte
  8. Fastsettelse av kontingenten. Styret foreslår ingen endringer.
  9. Historielagets arbeidsplan og budsjett

Etter den formelle delen av årsmøtet holder John Ljøner Andersen en orientering om jordskjelv. På Idd var det jordskjelv i 1904 og dette blir omhandlet i en artikkel i Ida på et senere tidspunkt.

Kaffe og vafler serveres, vi håper mange medlemmer vil møte opp.

Velkommen!

Hilsen Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *