Årsrapport for Bibliotekskomiteen 2017

Bibliotekskomiteen har i 2017 bestått av Steinar Løberg, Arnfred Antonsen, Hege Vold Jensen, Eivind Nygaard, Jarle Heed, Hans Kristian Mjølnerød, Astrid Lie, Unni Nøding, Rolf Arild Engebretsen og Jens Bakke.

Biblioteket på Gamle Prestebakke har hatt åpent vinter, vår og høst om torsdagskveldene fra kl. 18 til 21. Til gjengjeld bevilget vi oss en lang sommerferie. Rolf Arild Engebretsen har vært trofast fyrbøter, så det er godt og varmt å besøke Prestebakke på torsdagene.

Komiteens oppgaver har er ikke bare å stå for bokutlånet, som ikke er veldig stort, men også å sørge for at biblioteket er et fast møtepunkt på Prestebakke. I løpet av året som er gått, har komiteen arrangert strikkekafé og bakekvelder. I samarbeid med styret har vi stått for det praktiske ved to bokkvelder: I mars fortalte Sven G. Eliassen om sine erfaringer som forfatter av lokalhistorie, og i november presenterte Svein Syversen sin tredje bok om Fjella – fra Ankerfjella til Kornsjø – der flere av historielagets folk har vært behjelpelige med å samle stoff.

På nyåret 2018 gjør vi storarbeid i biblioteket: Gulvet skal slipes, og da må alt tømmes! Vi nytter sjansen til å rydde i boksamlingen, og vi gjør klar for et nytt samboerskap i bibliotekrommet på Gamle Prestebakke: Slektsgranskerne flytter ned fra loftet. De tar med seg sine samlinger med slektslitteratur og kildeskrifter, mens vi tynner i bibliotekets boksamlinger for å konsentrere biblioteket om skjønnlitterære forfattere med tilknytning til distriktet, samt lokalhistorie og annen historie med tilknytning til historielagets aktiviteter. Det medfører mye løfting og bæring. Fram mot våren vil biblioteket være stengt for utlån mens gulvene blir malt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *