Årsrapport fra Stevnekomiteen 2016

Sensommerstevne ble avviklet lørdag 27. og søndag 28. august.

Årets tema var «Idd som kulturhistorisk landskap». Temaet ble presentert i åpningstalen begge dager. I tillegg hadde Kulturkomiteen laget en presentasjon / billedmontasjer, hvor temaet ble satt i fokus.

Organisering.

Organiseringen av stevnet har nå «satt seg». Vi bruker en helt flat organisasjon med drøyt 20 forskjellige ansvarsområder. Stevnekomiteen består av de som har ansvar for de forskjellige områdene, og stevneleder var historielagets leder. Det ble benyttet mellom 90 og 100 medarbeidere for å få gjennomført arrangementet.

Gjennomføring.

Vi fulgte i all hovedsak samme mønster som tidligere år, med unntak av at vi denne gangen forsøkte å få til flere aktiviteter som var attraktive for barn. Vi plasserte barneaktivitetene i haven bak hovedbygningen. Underholdningen ble tatt hånd om av elever fra Prestebakke skole, «Pytt i panne» og «Blåsekompaniet». Det var salg av mat og drikke, hvilket er det største løftet hva mannskapsressurser angår. Vi hadde loppemarked, marked på tunet, utstillinger i Annestua, i hovedbygningen, på stabburet og på jernbanestasjonen. Baking i begge stenovnene og åpent hus med filmfremvisning i stenhoggersamlingen. Butikken var åpen begge dager, og i tillegg solgte vi bøker, kalendere og lodd.

Oppsummering.

Vi regner med at vi mellom 1500 og 2000 besøkende på de to dagene. Stevne er et stort løft for oss. På den annen side vet vi nå hvordan vi skal gjøre det. Vi forsøker å klare gjennomføringen uten å drive rovdrift på alt for mange av våre medlemmer. Det er heldigvis slik at det er mange som har lyst til å hjelpe til. Stevnet er viktig for lagets omdømme og eksponering. I tillegg har det nok blitt en viktig sosial møteplass for mange. Sensommerstevnet har i tillegg blitt en viktig inntektskilde for historielaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *