Årsrapport fra turkomitéen, 2015

Søndag 26.april foregikk den første av årets kulturhistoriske vandringer i Fagerholtområdet. 70 personer møtte fram på Langholmen camping. Med i forsamlingen var også Terje Gummesen, Tex Strandberg og John Solberg som underveis orienterte om de områdene vi vandret gjennom. De to førstnevnte er oppvokst i området og kunne således krydre guidingen med opplevelser fra barne-og ungdomstid.

Første stopp var Idd prestegård. Vi krysset deretter fylkesvei 22 og fikk snart en orientering om mineralvannkilden like nordvest for Snekketorp. Den lange og bratte kleiva opp fra Snekketorp var nok for en del den største fysiske utfordringen underveis.

Følget nådde etter hvert fram til Snekketorpkasa, hvor mat og drikke ble inntatt. Et slitent hus og noen tufter er det som er igjen etter denne gamle plassen. Innmarka holdes oppe av beitende hester.

Turdeltagerne beveget seg så langs grusveiene gjennom den svært så trivelige Fagerholtgrenda. Vi endte ved monumenthoggeriet nede ved Fagerholtkilen hvor arrangementet ble avsluttet.
 

Høstturen 4.oktober samlet enda flere deltagere enn vårturen. Hele 100 historieinteresserte og turglade mennesker stilte på Ør gård denne søndagen. Gårdens eier, Birger Braadland, fortalte levende og interessant om stedets historie. Tor Hafsrød var også med som guide og sammen orienterte de om severdigheter underveis. Mest oppmerksomhet fikk Øhrs Glasværk og Berloga – Elisabeth og John Doreds hjem. Stopp ble det også ved plassene Hvitsand (kloss inntil veien like nord for Elgklev) og Furulund. På sistnevnte sted, lokalisert noen hundre meter øst for Elgklev, vokste Tor Hafsrød opp. Han kunne derfor komme med interessante egenopplevelser fra det lille bruket.

Selv om høstturen ikke ble så lang i kilometer, tok man igjen på innhold. Det er mye interessant historie her langs Ørsjøens østre bredd!

Arnfred Antonsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *