Forslag til årsmøtet 2016

Styret i Idd og Enningdalen historielag fremmer følgende forslag til vedtektsendringer til behandling på Årsmøtet i 2016

Begrunnelse

For å tydeliggjøre Arrangementskomiteens ansvarsområde sett i lys av andre komiteers oppgaver, f.eks. Stevnekomiteen, foreslås en navneendring til Mat- og serveringskomiteen, samt en presisering av komiteens oppgaver, i tråd med dagens praksis.

For å få til dette er det nødvendig med noen endringer i vedtektene.

Forslag til vedtektsendringer.

 I §5 pkt.5a endres «leder for Arrangementskomiteen for 2 år» til isteden å være:

Leder for Mat- og serveringskomiteen for 2 år.

I §7 pkt.b endres første setning fra å være «Arrangementskomiteen har ansvar for den praktiske tilretteleggingen ved lagets medlemsmøter, stevner og andre arrangementer» til isteden å være:

Mat- og serveringskomiteen har ansvar for mat og drikke, samt salg og servering av dette ved lagets medlemsmøter, stevner og andre arrangementer.

20. februar 2016
For styret
Eivind Løvås, leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *