Årsrapport fra Stevnekomiteen 2015

Sensommerstevne ble avviklet i helgen 29. og 30. august.

Årets tema var kulturminner i nabolaget. Temaet ble presentert i åpningstalen begge dager. I tillegg hadde Kulturminnekomiteen laget presentasjoner hvor temaet ble satt i fokus.

Organisering

Vi valgte å organisere oss litt annerledes dette året enn tidligere. Vi valgte en helt flat organisasjon med oppdeling i forskjellige ansvarsområder, som vist nedenfor. Stevnekomiteeen besto av de som hadde ansvar for de forskjellige områdene. Stevneleder var Eivind Løvås.

Salg av mat og drikke: Inger Lise Sigenbøen
Tunet: Kåre Gribsrød
Gamle håndverk: John Solberg
Loppemarked: Anders Samuelsen
Parkering/skilting/bannere: Jarle Heed
Annestua: Ragnhild Løberg
Baking i stenovnene: Bakerlauget
Underholdning: Eivind Løvås
Jernbanestasjonen: Tore Collet-Moen
Fotoutstilling: Ulf Vidar Larsen
Stabburet: Rolf Arild Engebretsen
Stenhoggersamling: Ulf Vidar Larsen
Smie og hoggeskur: Steinar Løberg
Snekring av fuglekasser: Nils Nilsen
Salg av bøker og lodd: John Ljøner Andersen
Annonsering og PR: Eivind Løvås
Varsel til politi og kommune: Eivind Løvå
Telt: Kjell Eriksen
Bord, stoler, strøm – tunet: Steinar Løberg
Sikkerhet: Arild Svendsen
Slektsforskning: Åshild Jensen

Gjennomføring

Vi fulgte det samme mønsteret som tidligere år. Marked på tunet. Underholdning, denne gangen med «Pytt i panne» og «Never too late». Salg av mat og drikke med 40 medarbeidere engasjert. Loppemarked. Utstillinger i hovedhuset, i Annestua, på stabburet og på jernbanestasjonen. Baking i begge stenovnene og åpent hus med filmfremvisning i stenhoggersamlingen. Snekring av fuglekasser for barn og tilbud om bistand til slektsforskning. Butikken var åpen begge dager, i tillegg til at vi solgte bøker og lodd.

Oppsummering

Sensommerstevnet er et årlig stort løft. På den annen side har vi nå hatt det i så mange år at vi vet hvordan vi skal gjøre det. Med årets organisering har det kanskje blitt ennå noe enklere å få til, og uten at vi driver «rovdrift» på alt for mange medlemmer.  Stevnet er viktig for lagets omdømme og eksponering. I tillegg har det nok blitt en viktig sosial møteplass for mange. Sensommerstevnet er i tillegg en viktig inntektskilde for historielaget.

Eivind Løvås – Stevneleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *