Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag – Innkalling til årsmøte på Gamle Prestebakke torsdag 28. februar 2013 kl. 19.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Godkjenning av årsberetning.
  4. Godkjenning av regnskap.
  5. Valg. Se valgkomiteens innstilling.
  6. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
  7. Fastsettelse av kontingenten. Styret foreslår at kontingenten forblir kr 150 for enkeltmedlem og kr 250 for par.
  8. Godkjenning av arbeidsplan
  9. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

Topografen og vi

Etter årsmøtet kåserer geograf Steinar Wennevold om topograf Englbrecht Hansen Hoff

På 1790-tallet publiserte ingeniørkaptein Engebrecht Hansen Hoff sin beskrivelse av Halden, Idd og Berg i Topographisk Journal. Hoff var et barn av sin tid, og dette preger forklaringene han har til forskjellige naturfenomener. Hvorfor kan og bør vi tenke annerledes enn det ingeniørkapteinen gjorde for 200 år siden?

Kaffe og kaker serveres, og vi håper mange medlemmer vil komme!
Hilsen Styret

Se årsberetninger:

Styrets årsberetning

Huskomiteens årsberetning

Fotogruppas årsberetning

Kulturminnegruppas årsberetning

Slektsgranskernes årsberetning

Nettredaktørens årsberetning

Stasjonskomiteens årsberetning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *