Årsberetning for 2012

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2012

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2012 bestått av:

Jens Bakke – Leder
Ulf Vidar Larsen – Nestleder
Jarle Heed – Sekretær
John Solberg – Kassererbr /> John Ljøner Andersen – Styremedlem og studieleder
Steinar Løberg – styremedlem og leder for Huskomiteen
Inger Lise Signebøen – Styremedlem og leder forArrangements komiteen

Ingegerd Bøe Jensen – Varamedlem 1
Reidun Nilsen – Varamedlem 2

Styret har hatt 10 styremøter i 2012.

Årsmøtet ble avholdt 23. februar 2012 – på Gamle Prestebakke.

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 11. september 2012 – på Gamle Prestebakke.

Laget er med i Østfold Historielag og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jens Bakke er med i Wiwar-redaksjonen. Laget er med i Landslaget for Lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland og Foreningen Elgåfossen Naturpark.  Laget er registrert i Frivilligregisteret og har ved års-skiftet 76 støttespillere gjennom ”Grasrotandelen” i Norsk Tipping.

KOMITEER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for alle praktiske forberedelser til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Inger Lise Signebøen som leder, Ingebjørg Lindahl, Roy Andersen, Dagrun Bråtene, Grete Heed, Bodil Golden Magnusson, Karin Karlsson, Arne Signebøen og Inger Lise Solberg Eriksen. Sammen med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer gjennom 2012.

Bibliotekskomiteen har bestått av Jens Bakke, Steinar Løberg, Astrid Lie, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Ellen Ricardi, Bjørg Hagen, Unni Nøding, Hans Kristian Mjølerød, Arnfred Antonsen og Rolf Arild Engebretsen. Komiteen har hatt ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke og har også hatt arrangementer i forbindelse med biblioteksdriften.

Plansjegruppa har bestått av Anne Sætre Jensen, Hanne Røed og Ola Berglund. De har fortsatt fotoatelier på Bergheim sykehjem, der de avfotograferer gamle skoleplansjer fra Halden-skolene. Under sensommerstevnet hadde de utstilling i Svenskestua på Gamle Prestebakke.

Huskomiteen, Slektsgranskergruppa, Gruppa for registrering av kulturminner, Fotogruppa,  Stasjonskomiteen og nettredaktøren har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 26. januar. Medlemsmøte på Risum ungdomsskole. Ivar Gjetnes kåserte om norsk flyhistorie – 100 år med luftfart.
 • 23. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke.
 • 1. mars. Strikkekafé i forbindelse med bibliotekskveld på Gamle Prestebakke
 • 22. mars. Samlermesse i forbindelse med bibliotekskveld. Stort frammøte!
 • 17. april. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld og Lars Ole Klavestad kåserte om bokverket ”Gårder og slekter i Borge og Torsnes”.
 • 26. april. Vår og fuglesang ved Arnfred Antonsen i forbindelse med bibliotekskveld på Gamle Prestebakke.
 • 6. mai. Monolittmarsj i samarbeid med Tistedalen Friluftslag. Thor Edquist var turleder, og ca. 250 deltok.
 • 23. juni. St. Hans-fest på Gamle Prestebakke, musikk ved Trekkspillkameratene. Mye folk og mye knott.
 • 27. juli. Busstur til Gammelvala i Värmland for styre og komiteer.
 • 19. juli. Sommerlig KulTURvandring til Elgåfossen med Bjørn Stål som guide.
 • 8. og 9. september. Sensommerstevne på Gamle Prestebakke. Utstilling av Skoleplansjer, salgsboder, sang og musikk, kvinnesysler i Annestua samt opptredener ved bl.a. barneskolen, Blåsekompaniet og Pytt i Panne.
 • 22. september. Høstvandring til Karelska Neset med Erling Fosser som kjentmann.
 • 18. oktober. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Roger Prang kåserte om Haldens historie, som skal komme ut i bokform til byjubileet 2015.
 • 8. november: Filmkveld i forbindelse med åpent bibliotek. Ole Stensrud viste filmen ”Hauglundminner” mens Roy Nordbakke og Rolf Arild Engebretsen fortalte for 60 frammøtte
 •  22. november. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Kjeld og Knut Magnussen kåserte om DS Prøven.
 • 1. desember. Årboklansering med tradisjonelt ertesuppelag på Gamle Prestebakke.
 • 7. desember. Førjulsgilde på Gamle Prestebakke.

En dugnadsgjeng fra laget under ledelse av Ulf Vidar Larsen, har ryddet Redutten på Skriverøya. Vi har fått SMIL-midler for arbeidet.

KURS
Gjennom 2012 har det vært avholdt fotokurs med lærer Anders Johansson, samt slektsgranskerkurs – ”Signebøengårdene” og ”Systematisering av Sverre Nygaards etterlatte slektsnotater”. Samtlige nevnte kurs er støttet av Studieforbundet kultur og tradisjon.

ÅRBOKA
Årets utgave av ”Ida – Kulturbygd i grenseland” var nr. 12 i rekken og hadde et opplag på 1200 eksemplarer. Forfatterne ble invitert til ertesuppefest på Gamle Prestebakke 1. desember, der bl.a. Rolf Sørensen og Helge Høeg kåserte om landhevning og de første plantene i Idd og Enningdalen, mens Bjørg Heie fortalte om lin og lindyrking.
I redaksjonen for årboka sitter Tor Hafsrød (redaktør), Bjørn H. Jensen (utforming og produksjon), Ulf Vidar Larsen (for fotogruppa), Anne Britt Bjørk, Ingrid Solheim, Jens Bakke og John Solberg (som har koordinert redaksjonskomiteen).

LANDHANDLERIET OG JERNBANESTASJONEN
Det nedlagte landhandleriet ved tunet på Gamle Prestebakke var høsten 2012 avertert til salgs. På et ekstraordinært årsmøte 11. september ble det vedtatt at laget skulle gjøre forsøke på å få kjøpt denne eiendommen. Styret bød kr 500 000 og senere kr 575 000, men andre bød høyere (i skrivende stund er høyeste bud kr 750 000), og historielaget oppga derfor å få kjøpt eiendommen. 

Laget har i november inngått en ettårig leieavtale med ROM Eiendom AS om leie av Prestebakke stasjon. Vi har nedsatt en egen stasjonskomité – se deres årsberetning.

ØKONOMI

Regnskapsåret 2012 bærer preg av restaureringen av Annestua og tilkoplingen av vann- og avløpsledninger til det kommunale nettet. Til Annestua har vi mottatt kr 500.000 fra Sparebankstiftelsen DNB NOR og kr 50.000 fra Stiftelsen UNI. I tillegg er det brukt nesten kr 100.000 av egne midler, og det er gjort en stor dugnadsinnsats. Sluttarbeidet med vann- og avløpsledningene har kostet nesten kr 200.000. Halden kommune har en refusjonsordning når tilknytning blir særlig kostbar. Vi har søkt om kr 95.000 i støtte og regner med å få det utbetalt i 2013.

Inntekten av årboksalget og sponsortilskudd var nesten kr 200.000. Produksjonskostnadene er omkring kr 45.000.  Mye av julesalget av Ida 2011 ble først inntektsført i 2012. Med en skjønnsmessig justering av dette, er nettoinntekten av den årlige bokvirksomheten kr 110-120.000.

Ellers er inntekter og utgifter omtrent som i forgående år. I 2012 er imidlertid bare brukt noe over kr 10.000 til vedlikehold av bygninger og tun. Det må ses i sammenheng med den store økonomiske og arbeidsmessige innsatsen med Annestua og ledningsnettet. Det er et betydelig behov for oppgradering og vedlikehold av vår bygninger.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 606 medlemmer.

Jarle Heed
sekretær

De ulike undergruppene har egne årsberetninger:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *