Gruppa for registrering av kulturminner – Årsberetning 2009

2009 har vært et kulturminneår og Idd og Enningdalen  Historielag gikk med i et prosjekt, utarbeidet av Østfold Historielag i  samarbeid med Naturkart DA, om digitalisering av kulturminnene.

Kort fortalt er dette en metode for å kartfeste og dokumentere kulturminner ved hjelp av GPS og digitalkamera for å kunne presentere kulturminner på internett.  Dette er det største prosjekt Østfold Historielag noen gang har satt i gang.

I 2009 har vår gruppe registrert ca. 70 av ca. 260 automatisk fredede kulturminner.  I tillegg kommer alle de andre kulturminnene som f.eks. husmannsplasser, gamle ferdselsveier og møller o.s.v. som ikke er automatisk fredet. Vi har dessverre ikke lagt noe ut på nettet foreløpig fordi vi ikke har hatt noen datamaskin, men det ser ut for at dette går i orden i 2010.  Alt i alt føler vi at vi er godt i gang med prosjektet, men vi kommer til å holde på i mange år fremover.

Komiteen har i 2009  bestått av : Thorolf Buer, Tor Karlsen, Clas Tore Jacobsen, Odd Finholt og Ulf Vidar Larsen.

PS! Vi trenger flere til tjeneste i komiteen for å oppsøke og registrere kulturminner, så hvis dette virker interessant,  ta kontakt med Ulf Vidar Larsen, tlf 69196282 / 99508381 .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *