Solberg, John: – til minne om en hedersmann

John Solberg var bonde på Øberg gård, en gård som ligger godt synlig nord på Iddesletta. John var kjent av mange, selv om han av vesen var en beskjeden mann. 3. august kom den triste beskjeden om at John var gått bort, 83 år gammel

John hadde en bakgrunn som gjorde ham litt spesiell. Han var oppvokst på Øberg gård og skulle overta gården. Men han ønsket seg utdannelse og tok først reallinja ved Halden Offentlige Høgre Allmennskole. Russ var han i 1958. Deretter gikk turen til Kongsvinger og befalsskole før han begynte på landbruksskole på Kalnes i 1962.

Men John hadde større planer. Han ville inn på Landbrukshøgskolen på Ås, og i den forbindelse fikk han praksisopphold i England. Han kom inn på Ås året etter, og der ble han i ni år, de siste årene som lærer.

Det få visste, var at han hadde en doktorgrad i husdyrernæring, nærmere bestemt «Aminosyrer i husdyrfôr». Han hadde i den forbindelse enda et studieopphold i England hvor familien var med. John var ikke en person som fortalte folk rundt seg om slikt. Men det kom fram da han skulle skrive en artikkel i årboka Ida om husdyrfôr i gamle dager.

John overtok Øberg gård da han var 21 år, men forpaktet den bort mens han holdt på med utdannelsen. Senere drev han gården helt til hans eldste datter overtok.

Han var aktiv i Bondelaget og hadde mange tillitsverv i landbrukets organisasjoner.

John var også med på å bygge opp Eggsentralen i Rakkestad (Prior) og var styreleder der. Da kornsiloen i Halden skulle etableres, deltok han også i det arbeidet.

John var også aktiv utenfor landbruket. Han var medlem i Halden Rotary Klubb fra 1974. Han deltok på alle møter helt til det siste. Dessuten var han en svært skrivekyndig person. Han var bl.a. medforfatter i jubileumsboken Fra sigden til skurtreskeren – Landbruket i Østfold 1830–1980.

For Idd og Enningdalen Historielag har John betydd enormt mye. Han var kasserer i sammenhengende 17 år fra 2005 til 2021, og han styrte økonomien med sikker hånd. Han hadde også styreoppgaver innenfor Halden Sparebank og kunne dette med økonomi. John var alltid til stede på Historielagets møter og var på alle måter en bauta i laget. Han var også flink til å verve nye medlemmer.

Fra 2004 ble han med i redaksjonen til Historielagets årbok Ida. Der var han med helt til det siste. John hadde et stort kontaktnett, og utallige er de artikler som er blitt til etter at John tok kontakt med mennesker han kjente. Han har selv skrevet 22 artikler til boka, og han ledet og inspirerte komiteen med ideer til temaer vi burde få med.

John var på alle måter en korrekt mann. Han tenkte seg godt om før han tok stilling, og han uttalte seg alltid på en rolig måte, og meningene hans var godt begrunnet. I forbindelse med artikler i boka Ida var han alltid opptatt av hvordan mennesker ble omtalt. Han var nøye med at folk ikke ble beskrevet på en negativ måte. Vi er mange som har lært mye av John om hvordan man behandler mennesker rundt seg.

Våre tanker går i disse dager til Astrid og familien. Astrid var alltid med og støttet ham i arbeidet for Idd og Enningdalen Historielag. Vi takker for godt vennskap og en stor innsats for laget og bygda gjennom alle år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *