Kulturminneregistreringskomiteen – årsberetning 2022

Følgende har deltatt i 2022: Marit Bokerød Hansen, Ulf Vidar Larsen, Arne Omholt, Ole P. Hagen, Bjørn Nakken, Thore Nilsen. Sistnevnte har fungert som ansvarlig for koordinering, arkivering og publisering av materialet i året som er gått.

Det har vært avholdt tre møter i gruppa i løpet av året. Et av dem hadde bruk av Digitalarkivet som tema. Thore Nilsen har også deltatt i et nettseminar i regi av Riksantikvaren om Kulturminnesøk.

Status i husmannsplassprosjektet ved årets utløp

Til sammen i Idd og Enningdalen sogn finnes etter våre oversikter 361 husmannsplasser.

Idd sogn

Oversikten over husmannsplasser i Idd sogn som er laget på grunnlag av matrikkelinformasjon, inneholder 192 husmannsplasser. Under enkelte gårder er det funnet flere enn det som den opprinnelige oversikten viser. På andre steder har det vært vanskelig å dokumentere at boplasser faktisk har vært brukt av husmenn. Status per 31.12.2022:

a) En del av plassene er lokalisert, fotografert og arkivert med dokumentasjon (Under gårdene Holene, Skånningsfoss, Skånningsfosskasa, Eskeviken, Sommerro, Gimming, Ystehede, Nordby, Fagerholt, Nybøle, Torgalsbøen, Ør): 46 plasser

b) Noen er registrert og arkivert med lokalnummer., koordinater og bilder fra felten, men historisk informasjon må legges til (gårdene Orød, Stokkebru, Vevlen, Nordby, Holm, Rishaugen, Lundsholtet, Lilledal, Storedal): 15 plasser.

c) Noen gårder er tildelt i gruppa og er under arbeid (gårdene Bjørnstad, Tangen, Orød, Øberg, Holm, Stumberg, Torp, Hov, Voll, Berger og Ås, Solberg): 55 plasser.
d) Ikke arkivert eller tildelt: 76 plasser.

Enningdalen sogn

Omtalte plasser i Ruth og Sigurd Buers bok fra 1995: 169 plasser. Registrert, lokalisert og fotografert gjennom flere år: 147.

Albert Hafsrød med kuer på Furulundplassen på Ør. Familiefoto

Kulturminnesøk
Det langsiktige målet er å registrere samtlige husmannsplasser med kartposisjoner, bilder og historisk dokumentasjon i Kulturminnesøk. Vi har registrert noen færre husmannsplasser i dette kalenderåret enn i fjor:

2022: 44 plasser – 14 i Idd og 30 i Enningdalen
Totalt: 128 plasser – 39 i Idd og 89 i Enningdalen

Andre typer kulturminner i 2022: 3 i Idd og 4 i Enningdalen. Totalt: 10 (Idd) og 13 (Enningdalen).

På Kulturminnesøk finner vi altså 151 lokasjoner som IEH har registrert. Det er lagt inn 791 bilder.

Facebook

Det er lagt ut 14 nyhetsmeldinger på Facebook med bilder og pekere til Kulturminnesøk. Disse presentasjonene er jevnlig nådd ut til mellom 1150 og 2000 personer per gang. Mellom 100 og 300 har klikket seg inn i nyhetsmeldingene. Det har også ført til verdifulle tilbakemeldinger og i noen tilfeller flere eldre bilder av plasser og beboere.

Oversikt over husmannsplassene

Østfold historielag har ønsket en plassoversikt ut ifra en felles mal, og Arne Omholt har utarbeidet oversikten for Idd og Enningdalen.

Oppgaver 2023

Registrering og lokalisering av husmannsplasser på og rundt Iddesletta fortsetter. Det samme gjelder området mellom Ør mot Store Erte og grensa mot Aremark, og her er forberedelsene i gang.

Også arbeidet med historisk dokumentasjon av plassene blir betydelig, og vi vil styrke dette arbeidet gjennom erfaringsutveksling.

Det er fortsatt ønskelig med rekruttering av flere deltakere, både til feltarbeid og dokumentasjonsarbeid.

Registrering i Kulturminnesøk regner vi med vil skje suksessivt i omtrent samme takt som i år. For Enningdalens del vil dette fortsatt bygge på Ruth og Sigurd Buers plassbeskrivelser fra 1995 i noe forkortet og oppdatert versjon. Slik sett vil deres arbeid leve videre på Internett. For Idd sogns del blir dokumentasjonen omredigert og lagt inn i Kulturminnesøk etter hvert som registreringsskjemaene kommer inn.

Vi vil også fortsette med å publisere andre utvalgte kulturminner på Kulturminnesøk med materiale fra funnarkivet, gjerne i sammenheng med husmannsplassene.

Å gjøre Kulturminnesøks bruksområder bedre kjent blant publikum vil også kunne være en oppgave: søk etter lokale kulturminner, som lokal oppslagsbok og bank for turideer, for å nevne noe.

Thore Nilsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *