Turkomiteen 2020

Turkomiteen har arrangert tre vandringer i løpet av året.

30.juli: Kulturvandring «Lystgårder på Idd».

I samarbeid med Halden Turist ble det også i 2020 arrangert KulTURvandringer på sommeren. Det var lenge usikkert om det kunne la seg gjøre å gjennom føre samlinger av folk p.g.a. pandemi-trykket. Myndighetene løsnet litt opp utover forsommeren – og fram til og med juni var det lov med 50 deltakere på utearrangementer. Men det måtte vær 1-meters avstand! Innen historielagets vandring skulle avvikles ble det åpnet for utearrangementer inntil 200 personer. Da dagen opprant var det 131 personer (!) som ble listeført med navn og telefonnummer. Vi minnet om «Høies 1-meter» underveis – og det gikk bra!!

Jens Bakke var ‘primus motor’ og ledet deltakerne via lystgårdene Kommandant-Risum og Risumgården «Husmorskolen» nå Halden v.g. skole til Brekke Rishaugen, Øberg og Sofienlund (sett på avstand) til Viks Risum via Idde-chausseen og den gamle Kongeveien. Jens Bakke er kunnskapsrik og en humoristisk forteller.

30.august: Vandring i historiens fotspor på Bakke og Liholt.

53 deltakere deltok på vandringen som ble ledet av Knut Bakke. Frammøte på Bakke brygge, og alle ble notert opp på «Korona-liste» med navn og telefonnummer. Fra brygga gikk turen via rekonvalesenthjemmet og gjennom bebyggelsen på Løkka. Deretter ble turgåerne med ned til Knut Bakkes vakre hjem ved Franzebakke. Etter en orientering om stedet ble det tid til kafferast. Ferden gikk videre gjennom den nedre bebyggelsen på Bakke via utskipningshavna for stenbruddet på Brækka og videre til Liholt. På Liholt ble det særlig fokusert på Lille Liholtbrakka og Norges eldste Folkets Hus «Enigheden». Riksveien ble krysset og vi kom opp til den gamle jernbanetraseen for Liholtbana. Vi fulgte jernbanetraseen via to vendesløyfer før vi gikk den gamle bremsebana ned til Liholt igjen der det også var utskipning av sten.

27. september: Vandring: Natur og kultur i Berbys spennende landskap.

42 møtte opp på vandringen, og som med god smittevernhåndtering, ble notert med navn og telefonnummer på egne lister. Vandringen ble ledet av Arnfred Antonsen (natur), Ulf Vidar Larsen (historie) og Svein Norheim. Frammøte på P-plass før vi gikk opp alleen til tunet der det ble orientert om bygningene. Deretter gikk ferden bak tunet ned Brennevinsbakken til tomta for Truls Wiels gamle brenneri.

Vandring langs den vakre Berbyelva fram til den gamle plassen Ørebakke. Der var det tid for kafferast før ferden gikk ned forbi den gamle saga til brua over Berbyelva. Der snudde vi oppover igjen forbi Ørebakke og opp til Elvebakke der det ble orientert om Alette Goldens første Husmorskole. Neste stopp var Mølla som lå ved Ørelva. Der har Ryddegruppa i historielaget lagt ned stort arbeid i å rydde området og laget bruer over elva og sittebenk for besøkende. Informasjonsskilt om mølla er satt opp. Turen gikk så tilbake til P-plassen. På turen ble det orientert om Berbyelvas natur med laksefiske, ålefiske, fugleliv, havørn m.m. Og om ulike husmannsplassene i den umiddelbare nærhet – i alt har det var 22 husmannsplasser under Berby.

Arnfred Antonsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *