Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag – Innkalling til årsmøte på Gamle Prestebakke – torsdag 25. februar 2016 kl. 19.00

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av referent og to medlemmer som  sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
 3. Årsberetning. Se s. 2 – Komiteenes beretninger kan leses på vår nettside idd.no og deles ut på årsmøtet.
 4. Regnskap. Se s. 19
 5. Valg. Se valgkomiteens innstilling. Se s. 22
 6. Godtgjørelse til tillitsvalgte. Se s. 23
 7. Fastsettelse av kontingenten. – Styret foreslår uendret kontingent på kr 200 for enkeltmedlem og kr 300 for par.
 8. Innkomne forslag. Se s. 24
  • Fra Styret: Endring av § 5 og § 7b i Idd og Enningdalens Vedtekter
  • Endringer av navn på Arrangementskomiteen
 9. Historielagets Arbeidsplan. Se s. 25

Kaffe og vafler serveres, vi håper mange medlemmer vil møte opp!

Velkommen!

Hilsen Styret 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *