Forslag til årsmøtet 2015

Styret i Idd og Enningdalen historielag fremmer følgende forslag til vedtektsendringer til behandling på Årsmøtet i 2015.

  1. Årsmøtet 2014 besluttet at begrepet leder skulle tas i bruk istedenfor formann. Styret foreslår derfor at vi også endrer betegnelsen varamann for møteleder, slik det står i § 5, pkt. 5e, til isteden å hete stedfortreder for møteleder.
  2. Styret har i løpet av 2014 av praktiske grunner fått tinglyst en sammenslåing av bnr. 89 og bnr. 5. Styret foreslår, som en konsekvens av dette, at årsmøtet vedtar å endre vedtektenes § 2, siste avsnitt, til å lyde: – forvalte og utvikle lagets eiendommer, Gamle Prestebakke, Gnr. 235, bnr. 5 og 82.
  3. Årsmøtet 2014 vedtok at historielaget skulle ha 3 varamedlemmer. Som en konsekvens av dette foreslår styret at vedtektenes § 5 pkt.5 b endres, slik at det fremgår der at det skal være 3 varamedlemmer.

Idd 5.2.2015
Eivind Løvås
Leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *