Hvor vil du bo?

Alle hus og hytter i Halden skal få adresse med veinavn og -nummer innen 2015. Navn er kultur, og kommunen ser gjerne at du kommer med forslag om hva veiene skal hete.

Ca. 3200 eiendommer mangler i dag slik adresse. Det er geodataseksjonen i kommunen som gir nummeret – gjerne basert på meter-prisnippet, dvs at man får et nytt nr for hver tiende meter fra der veien starter – bor du 1300 meter fra veikrysset, får du nr 130 hvis du bor på den ene siden av veien, nr 131 hvis du bor på den andre siden.

Hva skal veiene hete?  Jens Bakke (jens.bakke@idd.no)  og Ellen Simensen (cassandra@halden.net)  er oppnevnt i en veinavnkomite som skal samarbeide med geodataseksjonen. Ta gjerne kontakt med oss om du har forslag til navn! Navnene skal godkjennes av språkrådet og kartverket, og sluttlig vedtas av kommunens hovedutvalg for kultur.

Også hyttefelt skal få navn. Navnene må ikke nødvendigvis ende med “-vei”, et navn som “Fjellet hyttefelt” er OK.

Kommunen har utarbeidet en oversikt over “nye” veier, se oppslag på kommunens hjemmesider, men disse kan endres om det kommer andre gode forslag til inndeling. Vi vil imidlertid unngå småveier – hver gårdsvei skal ikke få eget navn, men adresse til hovedveien.

Kanskje vil vi også gjøre endringer på de veinavnene som ble vedtatt på 1990-tallet men ikke ble tatt i bruk. Bl.a. foreslås det å dele lange veier – hvis de blir over en mil lange, vil husnummeret få fire siffer, og det kan vi forsøke å unngå. F.eks. ble riksvein 22  fra  Gyldenløvesvingene ved bygrensen til Søtholmen døpt Iddeveien – kanskje skal vi la dette navnet slutte ved Fagerholt og la veien videre derfra til Søtholmen hete Iddefjordsveien. Hva synes du?

Noen spørsmål: Bør det hete Ørsveien eller Ørveien? Tyslingmoveien eller Berbyveien? Skauskrokveien eller Skauskroken?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er purkestadbakkatn.jpg
Ikke alle navn oppnår popularitet – Etnedal kommune vedtok navnet “Purkestadbakkatn”, men måtte endre det til “Nyvegen” etter heftige protester. Les historien i Oppland Arbeiderblad

Mer om skikk og bruk for veinavn kan leses hos Norsk språkråd,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *