Bilder fra høstvandringen 22. september 2012

Kristin Løkken var med på historielagets høstvandring til Karelske neset – og hun hadde med kamera.

Lørdag 22.september ble jeg med på Idd og Enningdalen Historielags høstvandring til Karelske neset med kjentmann Erling Fosser.

Ca. 20 sjeler møtte opp ved Kula og gikk Bergstien opp til Kulatoppen og turens første mål, Kjemperøysa,- en bronsealdergravrøys det er knyttet flere pittoreske historier til.

Derfra gikk vi utenom Bergstien siden den er så gjengrodd og vanskelig å forsere, underveis fant vi flere spor etter villsvinenes ferd i skogen og fikk også nyte godt av Fossers kunnskaper om skogen.

Ved Gullund kikket vi først på en godt bortgjemt innretning av nyere dato, brukt til tjærebrenning, før vi besøkte nok en gravrøys så gjengrodd at det egentlig ikke er noe å se. Her ble det en diskusjon om hvordan man skal bevare og få frem slike fornminner.

Så forsatte ferden over Gullundsmosen der vi fra både Fosser og en annen av historielagets kjentmenn Arild Engebretsen fikk historien om torvdriften på myrene, før vi vandret over myrene langs sjaktene etter utvinningen til Karelske neset.

Der ble det en matpause og en hvil på de mosegrodde restene etter fundamentene til luftbanen, mens historier og teorier om konstruksjonen ble utvekslet. Mette og med nye krefter fortsatte vandrerne langs luftbanens trasè mot Aspedammen. Fantasien ble tatt i bruk for å få en forestilling om hvordan den må ha sett ut og fungert, noe som ikke er helt lett da vegetasjonen har grodd til som følge av at myrene ble tørrere etter torvdrifta.

Vel fremme ved Ørveien var de fleste våte, noen også både kalde og slitne så en del takket for turen, mens de ivrigste ble med den siste biten til luftbanens endestasjon ved jernbanen. Fundamenter og betonglodd forteller mye om hvordan det måtte ha sett ut, men da det finnes lite dokumentasjon fra driften blir det en del ubesvarte spørsmål og ubekreftede teorier. Igjen ble det en diskusjon om hvordan man skal bevare disse minnene om en ganske så ukjent del av vår historie.

Sikkert er det at vi som ble med på turen hadde 4 -5 interessante timer i godt og kunnskapsrikt selskap i høstskogen denne lørdagen.

Takk for turen til historielaget og kunnskapsrike kjentmenn.

Med vennlig hilsen Kristin Løkken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *