Klokkerstøttene pusses opp

Sparebankstiftelsen Halden har gitt historielaget kr 12 000 til restaurering av monumentene over klokker Ole Svendsen Bakke ved Idd kirke og på Kirkebøen.

“Klokkeren på Idd” Ole Svendsen Bakke falt ved Kirkebøen i Enningdalen 8. april 1716. Han var anfører for de lokale bondesoldatene under angrepet mot de svenske styrkene som hadde besatt brua over Ennindalselva. Ole Svendsen ble gravlagt ved Idd kirke.

Historien om den tapre klokkeren ble på 1700-tallet brukt i patriotiske fortellinger. Som eksempel på heltemot ble han og hans skjebne omhandlet i vers og i bøker.

Minnestøtta på Idd er oppført i 1846. Vi vet foreløpig ikke hvem som sto for oppførelsen. Likefult er støtta interessant i seg selv som et av de eldste krigsminnesmerker i Halden – og i Norge. Støtta var til ut på 1900-tallet sentrum for 17. mai-feiringen i Idd.

Støtta på Kirkebøen ble reist av Id Ungdomslag i 1898. Oppførselsen av denne støtta går inn som en del av den nasjonale reisningen i forkant av unionsoppløsningen i 1905. Mer om denne bautaen kan leses i historielagets hefte “Ungdomslag i Idd”, se under publikasjoner

Sparebankstiftelsen Halden bevilget 17. juli 2012 kr 12 000 til restaurering av disse to monumentene. Stenservice Østfold skal stå for jobben med å høyttrykkspyle/steame granittstøttene og male opp inskripsjonene.

Hurra for Sparebankstiftelsen Halden!

Obelisken ved Idd kirke står nord for kirken. (Merk at kirken ikke har vinduer på nordveggen!) Vi kan anta at den er plassert der tradisjonen tilsa at klokkeren var begravd. Alternativt ble den satt på nordsiden, som var minst attraktiv, og derfor kanskje kunne by på en ledig plett til et krigsmonument. Dette håper vi å finne ut av i løpet av året som kommer!
Obelisken ved kirken er begrodd med lav og grønske. Grønske er lett å fjerne, men den svarte laven sitter godt. Vi håper imidlertid å fjerne mye av denne, selv om det ikke er et mål at støtta skal se “ny” ut. Den har stått her i 160 år, og det skal fortsatt synes.
Inskripsjonen skal males opp med svart maling.
“Opført 1846”. Støtta er dermed et av de eldste krigsminnesmerkene i Halden.
Bautaen ved Kirkebøen i Enningdalen er oppsatt der klokkeren skal ha blitt drept. På plassen skal det tidligere ha stått en låve. Bautaen ble reist av ungdomslaget i 1898 og var utgangspunkt for 17. maifeiring i Enningdalen.
Økomuseum Grenseland satte omkring år 2000 opp en “lesepult” ved bautaen på Kirkebøen.
Bautaen ved Kirkebøen står på en liten høyde rett ved siden av riksvei 22, to hundre meter sør for Søndre Enningdalen kirke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *