Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag – Innkalling til årsmøte på Gamle Prestebakke – torsdag 23. februar 2012 kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Årsberetninger
  4. Regnskap med revisjonsberetning.
  5. Valg.
  6. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
  7. Fastsettelse av kontingenten. Styret foreslår at kontingenten forblir kr 150 for enkeltmedlem og kr 250 for par.
  8. Arbeidsplan
  9. Det er ikke kommet inn andre forslag til årsmøtet.

Skipshistorier fra de syv hav

Arild E. Syversen og Trond Enger gjester historielaget og presenterer den nyutgitte boken “”Skipshistorier fra de syv hav””

Kaffe og kaker serveres, og vi håper mange medlemmer vil komme!

Hilsen Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *