Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Idd og Enningdalen Historielag foreslår følgende kandidater til valget på årsmøtet 23. februar 2012

Medlemmer av valgkomiteen er
Torbjørn Skottene /s
Randi Gradert /s
Harald Nygaard/s

Formann Jens Bakke velges for 1 år
Nestformann Ulf Vidar Larsen velges for 1 år
Sekretær Jarle Heed velges for 2 år
Kasserer John Solberg ikke på valg
Styremedlem John Ljøner Andersen ikke på valg
Leder huskom/ styremedlem Steinar Løberg ikke på valg
Leder arr.kom. Inger Lise Signebøen velges for 2 år

Varamedlemmer velges for 1 år
1. Ingjerd Bøe Jensen velges for 1 år
2. Reidun Nilsen velges for 1 år

Revisorer velges for 2 år:
Torbjørn Østby velges for 2 år
Loyd Hansen ikke på valg

Valgkomité velges for 3 år:
Randi Gradert gjenstår 1 år
Harald Nygaard gjenstår 2 år
Hans Kristian Mjølnerød Velges for 3 år

Huskomité
Bortsett fra leder skal denne ikke velges av årsmøtet.

Arrangementkomité
Bortsett fra leder skal denne ikke velges på årsmøtet.

Valgt møteleder for årsmøtet 2012
Clas Jacobsen
vara: Aage Engedahl

Valgkomiteens forslag på møteleder for årsmøtet 2013
Bjarne Andersen
vara: Bjørn Ståhl

Godtgjørelse til tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling
Årsmøtet 2011 bevilget kr. 21 500 som godtgjøring til tillitsvalgte. Valgkomiteen forslår beløpet høynet til kr. 28 500,- med følgende delingsnøkkel.

Formann: kr 5.000.- til kr 7.000.-
Nestformann: kr 1.000.- til kr 1.500.-
Sekretær: kr 1.500.- til kr 2.000.-
Kasserer: kr 2.500.- til kr 3.000.-
Styremedlem/leder huskom: kr 2.500.- til kr 3.000.-.
Styremedlem 1: kr 1.000.- til kr 1.500.-
Styremedlem/Leder kulturminnereg. kr 1.500- til kr 2.000.-
Leder slektgranskerne kr 1.500.- til kr 2.000.-
Leder arr. kom. kr 2.500.- til kr 3.000.-
Redaktør årboka: kr 1.500.- til kr 2.000.-
Nettredaktør: kr 1.000.- til kr 1.500.-

Styremedlemmer/tillitsvalgte som representerer laget utenfor kommunen tilkjennes kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser.

Valgkomite’ens innstilling er enstemmig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *