Historielagets arbeidsplan for 2012

Idd og Enningdalen Historielag skal i 2012:

  1. arrangere foredrag, vandringer, kurs og sensommerstevne.
  2. arbeide med registrering og bevaring av tradisjoner og kulturminner i bygda. I samarbeid med Østfold Historielag skal vi fortsette arbeidet med kartlegging og dataregistrering av lokale kulturminner.
  3. aktivt bruke historielagets hjemmeside www.idd.no til formidling og til å holde kontakt med medlemmene. Vi har inngått avtale med Høgskolen i Sør-Trøndelag og nettredaktør Anders Samuelsen om en prosjektoppgave for å videreutvikle idd.no.
  4. utgi årboka ”Ida” – og kanskje også andre skrifter.
  5. holde biblioteket på Gamle Prestebakke åpent for allmennheten på torsdagskveldene.
  6. ha aktive komiteer, bl.a. huskomité, arrangementskomité, slektsgranskergruppe, plansjeregistreringsgruppe og gruppe for registrering av kulturminner. I år vil vi også starte en arbeidsgruppe for å registrere gamle fotografier – her har vi fått tilsagn om kr 15 000 i prosjektstøtte fra Landslaget for lokalhistorie.
  7. fortsette arbeidet med å vedlikeholde og utvikle bygninger og utearealer på Gamle Prestebakke. Det skal graves ny kloakkledning som skal tilkobles kommunalt renseanlegg. Restaureringen av Annestua (Forpakterboligen) vil fortsette. Til dette arbeidet har vi fått tilsagn om kr 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR og 50 000 kr fra Gjensidigestiftelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *