Innkalling til årsmøte

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Årsberetninger. Se s. 2.
  4. Regnskap med revisjonsberetning.
  5. Valg.
  6. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
  7. Fastsettelse av kontingenten. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret kr 150 for enkeltmedlem og kr 250 for par.
  8. Arbeidsplan. Se s. 16
  9. Det er ikke kommet inn andre forslag til årsmøtet.

FILMFRAMVISNING
Vi viser filmen som ble laget til Saugbrugsforeningens 100-årsjubileum i 1959. Skogsdrift, framkjøring, papirfabrikken, havna – og den nye atomreaktoren.

Kaffe og kaker serveres, og vi håper mange medlemmer vil komme!

Hilsen Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *