Vaglen

Tidligere skriftsformer var Waggellundt i 1593, Waglen i 1604 og 1723, Vagelen i 1624

Vaglen var i 1593 en hel gård, som ble brukt av “tingskriveren”. Senere ble den bondegods og var i 1723 eid av Ole Hansen og Anders Iversen.

To bruk var gården senere og i 1801 het eierne Anders og Nils Andersen. Da hørte plassen Aasen til under gården.

Senere overtok godseier Fabian Stang og Kr. Vaglen hvert sitt bruk.

Et par småbruk er utskilt, derav Holtsengen med 50 mål innmark.

Husmannsplasser under Vaglen<

  • Aasen (også kalt Rebaasen, Lilleaasen, Søaasen, Vaglenaasen)
  • Barkemoen
  • Dammen
  • Holtsengen
  • Sandbæk
  • Sundekasene (Sønnekasene)

Kilde: Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *