Årsberetning 2007

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2007

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

Jens Bakke, leder
Hilde Gløckner, nestleder
John Solberg, kasserer
Anne Sætre Jensen, sekretær
Jarle Heed, styremedlem

Hans Stegerød, Erna Karlsen og Astrid Lie har vært vara-representanter til styret. Styret har hatt 10 styremøter i 2007.

Laget er med i Østfold Historielag, og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Jens Bakke er med i Wiwar-redaksjonen. Laget er med i Landslaget for lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland, Idd Bygdeutvikling og Stiftelsen Saga husmannsplass.

KOMITEER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Kjell Eriksen, Henny-Ann Eriksen , Ellen Ricardi, Henny Heie Larsen, Gerd Rekvin, Eva-Britt og Loyd Hansen, Ingebjørg Lindahl, Inger-Lise og Arne Signebøen, Eva og Olav Wold. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i 2007.

Bibliotekskomiteen har bestått av Jens Bakke, Steinar Løberg, Astrid Lie, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding. Komiteen har hatt ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke. De har arrangert flere temakvelder med bla. postkort, mynter og frimerker. Det har også vært arrangert trekkspillkveld på biblioteket.

Huskomiteen, Slektsgranskergruppen og Gruppen for registrering av gamle skoleplansjer har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 26. januar. Medlemsmøte i Forvaltningsskolens lokaler på Fredriksten festning. Magne Rannestad kåserte om tyskernes arbeid på festningen under 2.verdenskrig.
 • 15. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke. James R. Archer fra HhS fortalte om arkivene i Halden.
 • 8. mars. Bibliotekskveld med postkort og frimerker.
 • 15. mars. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke med tema geologi med Dagfinn Trømborg som foredragsholder.
 • 15. april. Vårvandring på Bakke med ca.150 vandrere som fikk høre Torbjørn Østby, Knut Bakke, Torhild Johnsen, Ole Evenrud mfl. fortelle om stenhuggere, tollere, kjøpmenn, svenskekriger m.m.
 • 21. april. Lansering av Kjeld Magnussens bok om Karl XII på Gamle Prestebakke. Tore Stubberud og Kjeld Magnussen kåserte.
 • 26. april. Trekkspillkveld på Gamle Prestebakke med Bæljens venner.
 • 3. mai. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Ole Anker Rasch fortalte om sin oldefar Christian Anker, hans liv og virke.
 • 24. mai. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Camilla Sivesind fortalte om sin slektning, dikteren Henrik Wergeland.
 • 5. juni. Rolf Arild Engebretsen sørget for at elever ved Prestebakke skole fikk en flott tur til Torgalsbøen.
 • 16. og 17. juni. Berbydagene. Slektsforskerne hadde stand med boksalg og informasjon.
 • 23. juni. Sankthansfeiring på Gamle Prestebakke. Mellom 100 og 150 personer møtte opp. Velforeningen og Trekkspillkameratene bidro med fin innsats.
 • 19. juli. Kulturvandring til Monolitten ved John Solberg.
 • 22. juli. Sommertur til Dalsland for styre og komiteer. En full buss dro av sted over grensen. På programmet sto urtegården i Dals Rostock, museum i Mellerud med Olof Ljung, middag på Fjärdingen og en tur til Bolstad kyrka och prästgård.
 • 25. august. Sensommerstevne på Gamle Prestebakke. Kjoleparade, Astrid Lindgren-jubileum, loppemarked. Kari Weel viste akvareller fra Iddefjorden. Trekkspill-kameratene, Never Too Late jazzband, landhandleri og mye mer.
 • 16. september. Høstvandring i Ørskroken. Med på turen var Birger Braadland, Rolf Arild Engebretsen, Erling Fosser, Stein Schjelle, Vidar Larsen m.fl som bidro med fortellinger og smiebesøk.
 • 22. og 23. september. Bakekurs på Maistubben hos Knut og Bjørg Heie. Kursansvarlig var Hilde Gløckner.
 • 26. september. Fra korn til brød. Et prosjekt med regi av Rolf Arild Engebretsen og Bjørg Hagen for Prestebakke skole.
 • 29. september. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Vi feiret Mikkelsmess med sogneprest Reidar Finsådal som kåsør. Servering av suppe og brød. Walther Hansen spilte nyckelharpa og deklamerte vers.
 • 23. oktober. Start for kurs i gotisk skrift med Stein Gjerløw og James R. Archer som lærere.
 • 25. oktober. Bibliotekskveld med tema gamle mynter.
 • 1. november. Medlemsmøte på Gamle Prestebakke. Norske aviser gjennom 250 år. Frode Rekve og Aina og Unni Nøding kåserte.
 • 24. november. Ida-lansering med forfattere og ertesuppe.
 • 7. desember. Julegilde på Gamle Prestebakke. Kåsør Leif Ryan. God mat og stemning i et fullsatt lokale.

GAVER OG BIDRAG

Historielaget har mange støttespillere som bidrar med gaver og ikke minst dugnadshjelp. Her er noen av alle bidrag og gaver vi har mottatt i 2007: Stenhuggerverktøy fra Gunvor Olsen, div. gjenstander fra Prestebakke planteskole, protokoller fra Torgalsbøen sjømannsmisjon, flere fotografier, bla. bilde av Idd herredstyre, ca. 250 bøker m.m. Vi takker for alle gaver historielaget har mottatt i løpet av 2007.

ØKONOMI

Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr. 552 690. Dette eventyrlige resultatet er en følge av ekstraordinære tilskudd og gaver. Norsk Kulturminnefond utbetalte i 2007 de siste 25 000 kr av det tilskuddet vi ble tilkjent i 2004 til kjøp og sikring av Forpakterboligen. Fra Fylkeskonservatoren fikk laget etterbetalt 50 000 kr til nytt tak på Gamle Prestebakke, et tak som ble lagt – og utgiftsført – i 2006. Sparebankstiftelsen DnB Nor gav det i særklasse største tilskuddet: Historielaget fikk 300 000 kr til kjøp av tunet på Gamle Prestebakke. Til samme formål fikk laget 20 000 kr fra Eckbos legater. Kostnadene med kjøpet av tunet, i alt kr 411 548, er ikke utgiftsført, men ført direkte til egenkapitalen. Som en særlig hyggelig overraskelse mottok historielaget i 2007 fra en anonym giver en gave på 100 000 kr.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 510 medlemmer.

Anne Sætre Jensen
sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *